Kırmızı Reçetelere Yazılabilecek Azami Doz Miktarları

UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ
1) MORPHİNE HCL 300 mg(Parenteral)
Morphine HCL 0,01 g Ampul 30 amp
Morphine HCL 0,02 g Ampul 15 amp
NOT: Reçete, 5 günden önce tekrarlanamaz.
 
2) MORPHİNE HCL 2700 mg(Oral)
Vendal Retard Tablet (30x10 mg) 9 Kutu
Vendal Retard Tablet (30x30 mg) 3 Kutu
Vendal Retard Tablet (30x60 mg) 1 Kutu
Vendal Retard Tablet (20x100 mg) 1 Kutu
3) MORPHİNE SULFATE 2700 mg(Oral)
MST Continius Tablet (20x10 mg) 13 Kutu
MST Continius Tablet (14x30 mg) 6 Kutu
MST Continius Tablet (6x60 mg) 7 Kutu
MST Continius Tablet (4x100 mg) 6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (21x10 mg) 12 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (14x30 mg) 6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x60 mg) 6 Kutu
M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x100 mg) 3 Kutu
NOT: Reçete, 10 günden önce tekrarlanamaz.
 
4) PETHİDİNE HCL 1500 mg(Parenteral)
NOT: Reçete, 10 günden önce tekrarlanamaz.
 
Aldolan Ampul 100 mg 15 Ampul
Pethidine Antigen Ampul 100 mg 15 Ampul
NOT: Reçete, 5 günden önce tekrarlanamaz.
 
5) PETHİDİNE HCL 6000 mg(Oral)
NOT: Reçete, 10 günden önce tekrarlanamaz.
 
6) OXYMORPHONE 25 mg
7) HYDROMORPHONE 35 mg
Jurnista 8 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tb. 1 kutu
Jurnista 16 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tb. 1 kutu
Jurnista 32 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tb. 1 kutu
Jurnista 64 mg uzatılmış salımlı tablet 28 tb. 1 kutu
NOT: Reçete, 28 günden önce tekrarlanamaz.
 
8) POUDRE D'OPİUM 1250 mg
9) TEİNTURE D'OPİUM 12,5 mg
10) CODEİNE 1000 mg
11) CODEİNE PHOSPHATE ½ H2O 1400 mg
NOT: Reçete, 10 günden önce tekrarlanamaz.
 
12) OXYCODEİNE 50 mg
Oxopane 5 mg 28 kapsül 9 kutu
Oxopane 5 mg 56 kapsül 5 kutu
Oxopane 5 mg 90 kapsül 3 kutu
Oxopane 10 mg 28 kapsül 5 kutu
Oxopane 10 mg 56 kapsül 3 kutu
Oxopane 10 mg 90 kapsül 2 kutu
Oxopane 20 mg 28 kapsül 3 kutu
Oxopane 20 mg 56 kapsül 2 kutu
Oxopane 20 mg 90 kapsül 1 kutu
İlgili ilaçların 1 kırmızı reçete  ile 1 aylık kullanımlarından daha yüksek doz gerektiren durumlar için ilgili hekim raporu gerektiği bildirilmektedir.
 
13) HYDROCODEİNE 110 mg
14) DİHYDROCODEİNE 600 mg
15) ETHYL MORPHİNE(DİONİNE) 375 mg
16) FENTANYL 1500 microg(1,5 mg)
Fentanyl Citrate Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu
Fentanyl Citrate Flakon 10 ml (50 mcg/ml) 3 Flakon
Fentanyl Citrate Flakon 20 ml (50 mcg/ml) 1 Flakon
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu
Transdermal Flaster(Fentanyl) 75 mg
Durogesic 25 microg/saat Transdermal Flaster(5x2,5 mg) 6 Kutu
Durogesic 50 microg/saat Transdermal Flaster(5x5,0 mg) 3 Kutu
Durogesic 75 microg/saat Transdermal Flaster(5x7,5 mg) 2 Kutu
Durogesic 100 microg/saat Transdermal Flaster(5x10,0 mg) 1 Kutu
NOT: 75 mg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarları yazılabilir. Reçete, 10 günden önce tekrarlanamaz.
 
17) FENTANYL SİTRAT  
ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 4 Kutu
ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 Kutu
ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 Kutu
18) ALFENTANİL HCL 7 mg
Rapifen Ampul 5x2 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu
Rapifen Ampul 5x10 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu
19) REMİFENTANİL  
Ultiva Enjektabl Flakon 1 Kutu
20) SUFENTANİL SİTRAT 0,05 mg
Sufenta Ampul 5x2 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu
Sufenta Ampul 5x10 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu
21) DEXTROPROPOXYPHENE HCL 1000 mg
22) TİLİDİNE HCL(Dalidine) 1000 mg
23) DİPHENOXYLATE HCL 38 mg
24) PENTAZOCİNE(Basta, Sosegon Ampul-Tablet) 300 mg
25) METHADONE 125 mg
26) NORMETHADONE(Ticarda Damla) 112 mg
27) COCAİNE 225 mg
28) METHYLPHENİDATE HCL 1200 mg
Ritalin Tablet (30x10 mg) 12 kutu (2 aylık) 12 Kutu ( 2 aylık tedavi)
Concerta 18 mg tablet (30x18 mg) 2 Kutu (2 aylık tedavi)
Concerta 27 mg tablet (30x27 mg) 2 Kutu (2 aylık tedavi)
Concerta 36 mg tablet (30x36 mg) 2 Kutu (2 aylık tedavi)
Concerta 54 mg tablet (30x54 mg) 2 Kutu (2 aylık tedavi)

NOT: Aynı kırmızı reçeteye Concerta 18, 27, 36, 54 mg tabletler en fazla 2 kutu ve Ritalin 10 mg tablet 2 kutu beraber yazılabilir. Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg kontrollü salım tabletler bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık tedavi için en fazla 2 (iki) kutu, eğer günlük doz 72 mg/gün olarak belirlenmiş ise reçete de belirtilmek şartıyla 36 mg'lık tabletlerden bir (1) aylık tedavi için en fazla 2 (iki) kutu yazılabilir.

 
29) BUPRENORPHİNE HCL 9 mg (Parenteral)
Temgesic Ampul(5x0,3 mg) 30 Ampul
30) BUPRENORPHİNE HCL 10 mg(Oral)
Temgesic Sublingual Tablet(50x0,2 mg) 1 Kutu
Nopan Sublingual Tablet(20x0,2 mg) 2 Kutu

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 2009/47 sayılı “Maximal Doz” konulu Genelgesi gereği; Durogesic 25-50-75 ve 100 mcg / saat Transdermal Flaster isimli ilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek azami doz miktarlarının; a- Durogesic 25 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 2,5 mg): 6 kutu, Durogesic 50 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 5,0 mg): 3 kutu, Durogesic 75 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 7,5 mg): 2 kutu, Durogesic 100 mcg / saat Transdermal Flaster (5x 10,0 mg): 1 kutu olduğu veya, b) 75 mg’lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarlarının yazılabileceği, c) Reçetelerin, aksi geçerli bir raporla belirtilmediği takdirde 10 (on) günden önce tekrarlanamayacağı 02.08.2001 tarih ve 32938 (2001 / 63) sayılı Genelge ile belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen uygulama halen geçerli olmakla birlikte söz konusu ilaçların kullanımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Bakanlığımızca alınan karar gereğince“ 100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı olan hastalar için; hastanın klinik toleransı ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla, gerekçeyi belirtir 3 imzalı bir rapora istinaden, kansere bağlı ağrıların kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 (onbeş) günlük gerekli doz” yazılabilir.


06 Aralık 2012     Okunma Sayısı : 105502