Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında -2-

Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında SGK'nın 21.01.2022 tarihli duyurusu

“1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar”


Raporları 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gereken ilaçlar hakkında, meslektaşlarımız için kolaylaştırıcı olması açısından Birliğimiz tarafından hazırlanan liste ekte yer almaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


28.02.2022 tarihine kadar raporları yenilenmesi gereken ilaç listesine ulaşmak için tıklayınız.


21 Ocak 2022     Okunma Sayısı : 2747