Mart 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hasta uzun süredir astım tedavisi amacıyla Forpack 12/400 mcg kullanmaktadır.Coriva 12 mcg'ı ise KOAH tedavisi için almaktadır. Laba+Lama+İks kombinasyonu oluştuğu için raporlu ve raporunda da SUT'un 4.2.24.B12 maddesindeki "(4), (5) ve (6) ncı fıkralarda yer alan mono LABA/LAMA/İKS veya sabit doz LABA/LAMA/İKS kombinasyonlarıyla yapılacak üçlü kombinasyon tedavilerinde; en az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid (İKS) ve uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) veya uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ve uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." ifadesi olmadığı için kesinti uygulanmıştır.  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
16.03.2020 tarihli Simponi raporunda BASDAİ değeri başlangıç değerine göre 2 birim düzelme göstermediğinden ödeme dışı bırakılmıştır. Rapora yanlış yazılan BASDAİ değeri  düzeltilmiş, dilekçe ekinde de 27.12.2021 tarihindeki BASDAİ değerini gösteren doktor onaylı BASDAi belgesi sunulmuştur.  Başlangıca göre 2 birim düzelme olduğu görüldüğünden ve raporda gerekli düzeltmeler yapıldığından kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.


06 Nisan 2022     Okunma Sayısı : 1181