Mart 2024 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ursactive kapsül K77.0 karaciğer bozuklukları başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar icd-10 kodlu raporlu reçete ile karşılanmkıştır. Uygun endikasyon olmadığı için ödeme dışı bırakılmıştır.
Oliclinomel raporunda "oral olarak beslenmesi yetersizdir."  ifadesi yer almaktadır. SUT 4.2.8.B Parenteral beslenme ürünleri (1) maddesinde "Yatan hastalar dışında, oral ve tüple beslenemeyen hastalara, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla uzman hekim tarafından en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde parenteral beslenme ürünlerinin bedeli ödenir. " denmektedir. Oral olarak beslenmesi yetersizdir ifadesi SUT'a göre uygun olmadığından kesintinin devamına karar verilmiştir.
Fortini Multi Fibre raporunda hastanın boyu ve kilosu yazılmış ve Ağırlık SD: -1,64 olarak yazılmıştır. Hastanın boy: 69 cm kilosu: 7,9 kg olarak belirtildiği ve hesaplama yapıldığında SDS: -2,04 olarak hesaplandığından ve rapordaki hesaplama düzeltidiği için kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Departon tb. raporunda "3 aylık tedavi kontrolünde ekokardiyografik verilerinde düzelme olmuştur." denmektedir. SUT 4.2.30.A.2 maddesinde "Hastaların üç aylık tedavi sonrası kontrolünde, klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya kardiyopulmoner egzersiz testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya stabil kalması durumunda tedaviye devam edilebilir." denmektedir. Bu sebeple kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde " 3 aylık kontrolünde ekokardiyografik verilerinde düzelme olmuştur" ibaresinin sehven yazıldığı doktor tarafından belirtildiği, raporda gerekli düzeltmelerin yapıldığı, ekokardiyografi sonucu raporu ve anamnez raporu ekte sunulduğundan kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.


04 Temmuz 2024     Okunma Sayısı : 294