Mayıs 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hastanın 27.01.2017 ile 30.11.2018 tarihleri arasında ilaç alımı olmadığı için, Sut'un 4.2.28.A.1.3 maddesindeki "tedaviye 6 aydan uzun süre ara veren hastalarda başlangıç kriterleri aranır" ifadesi gereği rapordaki ldl ölçümleri ödenme koşullarını karşılamamaktadır. Bu sebeple Ator 20 mg kesintisi uygulanmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde Eczacı enfazla 1 yıl geçmişe dönük ilaç bilgisini görebildirğini ve sistemin ödediğini belirtimiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Onzyd  isimli ilaç kür tedavisine uygun olarak 2*1 dozda 9 kutu karşılanmıştır. İlacın KÜB bilgisinde kemoterapiden sonra 5 güne kadar önerilen 2*1 dozda karşılanmalıdır. dendiği için kesinti uygulanmıştır.

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


23 Haziran 2021     Okunma Sayısı : 834