Mayıs 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Raporda ilacın dozu 1*1 olarak belirtilmiş, aynı ilacın hem 300 mg hem 400 mglık formu reçete edildiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı'ndan hastanın 24.03.2021 tarihinden itibaren Cedrina 30 mg 1*1, Keday 400 mg 1*1 kullanmakta olduğunu açıklayan durum bildirir raporu bulunduğundan, 17.06.2021 ve 24.11.2021 tarihli, her iki ilacı kapsayan e-reçeteleri bulunduğundan ve gerekli düzeltmeler rapora ilave edildiğinden kesinti iptal edilmiştir.

 


21 Haziran 2022     Okunma Sayısı : 288