Nisan 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hasta Actemra ile tedavi olurken DAS skorunda yükselme olmuştur. Verilen ara 6 aydan az olduğı için de ilaç için başlangıç kabul edilememektedir. Bu nedenle Actemra enj. kesintisi uygulanmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında hastanın DAS skorunun 3,8 olduğu, rapora sehven yanlış yazıldığı belirtilmiş ve DAS değerinin 3,8 olduğunu gösteren belge sunulmuştur. Başlangıç DAS değerine göre 1,2 birimlik düzelme olduğundan ve raproda gereken düzeltmeler yapıldığından kesinti iptal edilmiştir.

Hasta Lantus ve Novorapid'i 2011 yılında beri reçete ettirmektedir. Ancak Novorapi düzenli kullanmamış ve elinde ilaç olduğu için de son 6 aydır Novorapid'i eczaneden almamıştır. Buna rağmen iğne ucu Novorapid ve Lantus kullanımına göre verilmiştir.

Protokolün 3.9 maddesinde insülin kalem iğne ucu bedellerinin hastanın insülin kullanımına göre ödendiği belirtilmiştir. Sistemde hastanın sadece Lantus 1*1 dozunda kullandığı görüldüğünden kesinti uygulanmıştır. 
Hastanın endikasyon dışı onay belgesi mevcut olmasına rağmen raporda 21.01 rapor kodu tanımlı değildir.  Beta interferonlar, glatiramer asetat, teriflunomid veya dimetilfumarat tedavilerinden biri veya birkaçını toplamda en az bir yıl süre ile kullanmış ve bu tedavilere yeterli yanıt vermeyen hastalarda kullanılır. denmektedir.

17.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda GSS Genel Müdürlüğü'nden görüş alınarak değerlendirilmesi kararı verilmiştir. Genel Müdürlük'ten gelen cevabi yazıda 10.05 Demiyelizan hastalıklar kodlu G35 Multipl Skleroz tanılı raporuna istinaden 15.02.2019 tarihinde 1 kutu, 26.02.2019 tarihinde 2 kutu, 02.05.2019 tarihinde 3 kutu olarak Tecfidera ilaç tedavisi aldığı görülmekte, bu sebeple hastanın "bu tedavilere yanıt vermeyen" kriterini sağlamadığı görüldüğünden kesinti onaylanmıştır.  

Zoladex raporunda SUT'un 4.2.14.B maddesindeki "tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna göre" ifadesi gereği ilacın mg'ı belirtilmediği için gerekli düzeltmenin yapılması için iade edilmiştir. Gerekli düzelteme yapılamadığından dolayı Zoladex kesintiye uğramıştır.

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


22 Haziran 2021     Okunma Sayısı : 716