Nisan 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Konvansiyonel tedavilere yetersiz yanıt vermiş, konvansiyonel tedavilere uygun olmayan/tolere edemeyen non-enfeksiyöz kronik anterior üveitte adalimumab tedavisine başlanabilir. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durumun belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir." maddesince "hastanın SUT'a göre başlangıç veya idame kriterlerine uyup uymadığı raporda belirtilmesi" için Humira reçetesinin iade edilmesine rağmen yaptırılmadığından kesinti yapılmıştır. Hasta 24.06.2020 tarihinde ilaca başlayıp 14.12.2021 tarihinde idame raporu çıkarılmıştır. İade işleminde sadece idame raporu belirtilmesi istendiği sanılarak, rapora sadece bu ibare eklenmiş ve bu nedenle kesinti uygulanmış, ancak eczacının raporu çıkaran doktoran aldığı ıslak imzalı beyanda hastanın tedaviden fayda gördüğü ve devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca itiraz dilekçesine eklenen anamnez raporunda da aktif atak olmadığı, 10.09.2021 tarihinde sızıntının azaldığı ve aynı tedaviye devam edileceği bildirilmiştir. Kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Kan uyuşmazlığı reçetesinde anne kan grubu (+),babanın kan grubu da Rh(-) olarak yazılmıştır. Kan gruplarının uyumsuz olması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Annenin kan grubunun (-), babanın kan grubunun (+) olduğunun belgelenmesi sonrasında kesinti iptal edilmiş ve ödemeye çevrilmiştir.
E-reçetede Mukokutanöz lenf nodu sendromu kawasaki teşhisiyle çıkarılmış olup, asetil asitle beraber kullanımı olduğu eklenmesi için iade edilmiş. İade dönüşü, e-reçeteye kawasaki teşhisinin sehven yazıldığı belirtilmiş ve kağıt reçeteye çocuk nöroloji uzmanı tarafından akut dissemine ensefalomiyelit, otoimmün ensefalit teşhise yazılarak, ilaç tekrar aynı tarihe reçetelenmiş ancak e-reçete üzerinde SUT'ta ödenen teşhislerden biri olan limbik ensefalomiyelit teşhisi bulunmamaktadır, ayrıca e-reçete nöroloji hekimi tarafından reçete edilmemiştir. Yapılan kesintinin devamına karar verilmiştir.
Hastaya 03.01.2022 tarihinde hiperlipidemi raporu çıkmıştır. Ancak raporda Ldl tahlil sonucu 03.01.2021 (Ldl: 214) tarihli olarak yazıldığından iade edilmiş ve son 6 ay içindeki sonucu istenmiştir. İade sonrasında Kurum'a düzeltme yapılmadan teslim edilmiştir.Bu nedenle yapılan kesinti sonrasında ilgili raporda Ldl tarihi 03.01.2022 olarak düzeltme yapılmıştır. Komisyon tarafından düzeltmeye esas tahlil sonucu istenmiş ancak 07.01.2022 tarihli LDL 159 olan tahlil sonucu getirilmiştir. Rapora işlenen değer ve tarih farklı olduğu için ve Ldl ölçüm tarihi de rapor ve reçete tarihinden sonra olduğu için kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Kan uyuşmazlığı reçetesinde annenin kan grubu (+), babanın (-) olarak yazıldığı için kesinti uygulanmıştır. Kesinti itiraz dilekçesi ekinde annenin (-), babanın (+) olduğunu gösteren belgeler iletilmiştir. Reçeteye yanlış yazıldığı için kesinti iptal edilmiştir.


21 Haziran 2022     Okunma Sayısı : 283