Nisan 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Kan uyuşmazlığı reçetesinde anne ve babanın kan grupları Rh(+) olarak yazılmıştır. Anne ve bab kan grupları pozitif olduğunda kan uyuşmazlığı oluşmadığından kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne Rh(-), babanın Rh(+) olduğu, reçeteye yanlış yazıldığı doktor tarafından yazılı dilekçe getirilmiş, belge ile de kanıtlanmıştır. Kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Tacrolin % 0,1 merhemi, dermotoloji uzmanının çıkardığı rapora istinaden deri ve zührevi hastalıklar uzmanı 10 kutu reçete etmiştir.  Medula'da ilaç kartında bu ilaç için tek doz miktarı 1 adet ve kullanım süresi 5 gün olarak tanımlıdır. Medula sistemi üzerinden ilacın dozu 1*1 - 5 günde olacak şekilde düzelildiğinde sistem tarafından otomatik olarak ilaç adedi düşürülmüştür. Hastanın daha önce ila alımı olmadığından 1 aylık dozu aşan adet sistem tarafından kesilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Rivelime 25 mg kapsül Sağlık Bakanlığı ek onayı alınmadan kullanılabilecek ilaç listesine göre (Madde-45) rapor düzenlenerek yeni tanı almış MM tanılı hastada Bortezomib ile 6-8 kür kombine olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. İlacın, SUT'un 4.2.14C.n maddesine göre karşılanması gerektiğinden  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Ranibizumab yükleme dozları 05.10.2022, 05.12.2022 ve 16.02.2023 tarihlerinde uygulanmıştır. SUT'un 4.2.33 maddesine göre yükleme dozları 4-6 hafta arasında olmalıdır. Hastanın yükleme dozları bu süreyi aştığı için kesinti uygulanmıştır. SUT4.2.33.9 "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu; 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulamalıdır. Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)’de aflibersept etkin maddeli ilaç ile yükleme 5 doz olarak da uygulanabilir. Anti-VEGF ajanlar ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra idame tedaviler hekim tarafından belirlenecek aralıklarda sağlanacak, tekrar ilaç gereksinimi durumunda son kullanılan etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilir. Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir." denmektedir. Rapora doktor tarafından gerekli görülerek yükleme dozu tamamlanmaksızın idame tedaviye geçilmiştir açıklaması eklenmiştir. Doktor beyanı da eklendiğinden kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Mikafungin reçetesine SUT'a göre uygun tanı olmaması ve hasta kilosu belirtilmemesi sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Medula eczane ve medula hastane incelendiğinde hastaya 08.04.2023 tarihinde çıkarılan raporda "opere aort rekonstrüksiyon, geç neonatal sepsis tanıları ile izlenmekte olan olgunun dirençli ateş yüksekliklerinin antibiyoterapilerinin çoklu gününde olması nedeniyle makafungin başlandı" denilmektedir. Ancak getirilen belgelerde "hastanın yoğun bakımda yattığı ve bakteriyel sepsis olduğu yazılmıştır.  Yapılan kesinti iade edilerek sehven unutulan açıklamanın reçeteye eklendiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.


06 Temmuz 2023     Okunma Sayısı : 568