Nisan, Mayıs, Haziran 2024 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Rivelime raporunda "tedavi altındayken progresyon gelişmiştir" ifadesi yer almaktadır. İnceleme yapıldığında hastanın daha önce 2 kür standart multiple myelom tedavisi almadan direkt Bortezomid tedavisine başlandığı görülmüştür. SUT 4.2.14.C3.n  "Lenalidomid : 1) En az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan; a) Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli yeterli cevap alınamayan veya ...." maddesine uyulmadan reçete karşılandığı için kesinti uygulanmıştır.
Hastanın kullandığı Adalimumab (Humira) ilacı 21.12.2023 tarihinde bitmiş, 13.02.2024 tarihinde Adalimumab (Amgevita) raporu ile yine başlangıç tedavisi almıştır. Yeni rapor 6 ay dolmadan çıkarıldığı, arada atnf ilaç değişimleri olduğu ve rapor devam kriterlerine uymadığı için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktorun yazılı beyanında ilk anti tnf tedavisine Humira ile başlandığı, ilaca intolerans geliştiği bu sebeple Rivaq tb. denendiği, BASDAİ tekrar yükseldiği için tedaviye yeterli yanıt alınamadığı sonrasında Amgevita tedavisine başlandığı, bu sebeple Amgevita'nın başlangıç tedavisi olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği için reçetenin başlangıç tedavisi olarak seçilerek ödenmesine karar verilmiştir.
Nöroloji hekimi imzalı 20.00 kodlu ve "Gerilim baş ağrısı" tanısı ile çıkarılan raporlu reçete 272 kodu seçilerek karşılanmıştır. Ketiapin (Cedrina) TİTCK Ek onay alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesinde "Nörodejeneratif hastalıklarda halüsinasyon, delüzyon, ajitasyon" tanısı yer almaktadır. Bu sebeple kesinti uygulanmıştır.
Kan uyuşmazlığı reçetesinde anne kan grubu (+),babanın kan grubu da Rh(+) olarak yazılmıştır. Bu durumda rh uyuşmazlığı söz konusu olmadığından kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde annenin A rh(-), babanın A rh (+) olduğu ve reçeteye sehven ters yazıldığı doktor tarafından ıslak imzalı belge ile beyan edildiği için kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Monodur ve Concor tb için reçetede 1 aylık tedavi yazmaktadır ancak raporlu olarak 3 kutu karşılanmış ve kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde, imzalı doktorun beyanında hastanın raporlu olup ilaçları 3 aylık dozda reçete ettiği, ancak sistem tarafından sehven 1 aylık doz yazıldığı belirtilmiştir. Kesintinin iade edilerek düzeltildiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.
Kanamalı hastanın refacto reçetesi için profilaksi raporu seçilmiş, doz 1*2 hafta girildiği için kesinti uygulanmıştır. Reçetede yazan doz 3 gün 2*500 şeklindedir. Sehven kanama yerine profilaksi raporu seçildiği belirtilmiş, doktor beyanı ile de 2*500 3 gün olarak düzletilmesi için iade edilmesi karar verilmiştir.
Hastaya yazılan İVİG reçetesinin teşhis/tanı bölümünde "hastanın kardeşi MDS tanılı olup kardeşinden kök hücre yapılması planlanmıştır. Hastamızın parvovirüs ig yüksek titrede olup parvovirüs enfeksiyonu ile uyumludur. Bu nedenle 1g/kg/doz İVİG alması gerekmektedir." denmektedir. Aynı tarihli rapor teşhisi ise hipogamagloblunemidir. 4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) ğ) maddesinde "Profilaktik antibiyotiklerin başarısız veya kontrendike olduğu kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarındaki hipogamaglobulinemi ve rekürren bakteriyel enfeksiyonlarda veya multipl miyelom (MM) hastalarındaki hipogamaglobulinemi ve rekürren bakteriyel enfeksiyonlarda veya allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu öncesinde veya sonrasında hipogamaglobulinemi endikasyonlarında..." denmektedir. Ancak bu reçete hastaya değil donöre yazılmıştır. Kesinti sonrasında rapora yapılan eklemede ise "antikor üretim bozukluğu olan hasta primer immun yetmezlik hastasıdır" denmiştir. Ancak bu ekleme hem kesinti sonrası yapılmıştır hem de yapılan incelemede medula hastane ve eczane ekranında hastada primer immun yetmezlikle ilgili herhangi bir tanıya rastlanmamış olup, ıslak imzalı herhangi bir belge sunulmamıştır. Kesinti onaylanmış olup dosya İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


04 Temmuz 2024     Okunma Sayısı : 399