Ocak 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

05.10.2020 tarihli raporda 16.04.2019 tetkik tarihli LDL 170 olarak belirtilmiş olup, rapor tarihinden önceki 6 aylık dönemin dışında olduğu için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde uygun tarih  ve değeri ( 03.08.2020 LDL: 169,68)  içeren laboratuvar tetkik sonucu sunulduğundan kesinti iptal edilmiştir.
23.11.2020 tarihinde hastaya Mopem flk yazılmış ancak EHU reçete etmemiş veya takip eden ilk işgününe kadar EHU onayı alınmamıştır. Reçeteyi 24.11.2020 tarihine kadar EHU onayı alması gerektiği için ve yapılan sorgulamada ilgili hastanede 23 ve 24 Kasım 2020 tarihlerinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanının görev yaptığı görüldüğü için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde ilgili hastanenin başhekimliğinden 23-24 Kasım 2020 tarihlerinde hastanede herhangi bir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanının çalışmadığına dair belge sunulmuş, kesinti iptal edilmiştir.
Urepial Lipo, hastaya ait epikrizde bir günde bir kutu kullanıldığı belirtildiği için yazıldığı gibi karşılanmıştır. Medula Sistemi'nde Ürepial Lipo %10 emülsiyonun ilaç kartında 1 kutu için kullanım süresi 10 gün olarak tanımlanmıştır. Sistemde buna göre düzeltme yapılmış ve 3 aylık raporlu olarak 9 kutu bedeli ödenerek 3 aylık dozu aşan ilaç bedeli kesilmiştir. Kesintiye itiraz edilmiş ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Seroquel tb. reçetesi TİTCK ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesinde yer alan "Nörodejeneratif hastalıklarda halüsinasyon, ajitasyon ve delüzyon teşhisleri için endikasyon uyumu aranmayacaktır" ibaresi gereği Nöroloji hekimi tarafından çıkarılan 11.03.3 Sanrısal Bozukluk / F22.9 Persistan Delusional bozukluk tanılı rapor ile karşılanmıştır. Raporu Nöroloji uzmanı çıkardığı için 11.03 ve 11.04 kodlu ilaçlarla ilişkilendirilememektedir. Sanrısal Bozukluk tanısı TİTCK'nın Sağlık Bakanlığı Ek onayı alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı nöroloji ilaçları listesinde yer almakla birlikte SUT'a göre Nöroloji uzmanı tarafından çıkarılan raporlarla Psikiyatri uzmanınca reçete edileceğinden, raporu Nöroloji hekimi çıkardığı ve Nöroloji uzmanı tarafından reçete edildiği için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Refacto flakon kanama raporu tarihi 08.01.2021'dir. Reçete 11.01.2021 tarihinde karşılanmışır. SUT 4.2.27.A1b maddesine göre "Hemofili hastalarında akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde bu amaçla yapılacak ilaç temini için bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji raporu düzenlenir." denmektedir.  Reçete karşılama süresi 3 günü aştığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


10 Şubat 2021     Okunma Sayısı : 1133