(ÖNEMLİ) Manuel Reçete Düzenlenebilecek Durumlar (GÜNCEL-ÖZET)

SGK Reçeteleri hakkında aşağıda Manuel Reçete Düzenlenebilecek Durumlar aktarılmıştır, bu durumlar haricindeki Tüm reçeteler E-reçete olmak zorundadır.

MANUEL REÇETE DÜZENLENEBİLECEK DURUMLAR

1) Majistral ilaç içeren reçeteler,

2) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

3) İşyeri Hekimlerinin yazdıkları reçeteler,

4) Aile hekimlerinin “Gezici sağlık hizmeti  (Eczane Olmayan Yerleşim Yeri Reçetesi) (MOBİL)” kapsamında düzenledikleri reçeteler (Bu durumu belirten ibarenin reçetede olması ve Doktorun imza+kaşesi ile durumun onaylanmış olması zorunluluğu getirildi.)

5) Hastanelerin Acil Polikliniklerinde düzenlenen Reçeteler, (Değiştirildi)

6) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinin düzenledikleri reçeteler,

7) Verem savaş dispanserlerinde düzenlenen reçeteler,

8)  Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde düzenlenen reçeteler,

9) Toplum sağlığı merkezlerinde düzenlenen reçeteler,

10) 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde düzenlenen reçeteler,

11) Üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde düzenlenen reçeteler,

12) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinde düzenlenen reçeteler,

13) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler,

14) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler, (Yurtdışı Reçeteleri)

15) Allerji Aşıları Reçeteleri, (Eklendi)

16) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, (Bu maddedeki haller aşağıda belirtilmiştir.)

  • Acil hal (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.),
  • İş kazası ile meslek hastalığı hali,
  • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalık,
  • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti,
  • Analık hali (Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir.),
  • Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali,
  • 18 yaş altı çocuklar,
  • Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiş özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca, ağır özürlü olduğu “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendirilen kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler olarak kabul edilir. Bu kişiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir.).

17) Yukarıdaki haller dışında MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler.

***YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU ve MOR Reçeteler hakkında uygulama;

1) Hastaya E-reçete yazılacak (Dr reçeteyi yazarken sistemden YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU ve MOR dan hangisi ise onu seçecek.)

2) Hastaya E-reçetenin yanına  bir de YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU ve MOR reçete verilecek.

3) Eczacılarımız SGK 'ya YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU ve MOR reçeteleri yollamayacak.

4) YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU ve MOR Reçetelerin bir nüshaları ECZANEDE kalacak , diğer bir nüshası ise SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'ne teslim edilecek.


21 Ocak 2013     Okunma Sayısı : 48251