Reçetelerin Geçerlik Süresi Konusunda Yapılan Medula Düzenlemesi Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “4.5.2 Reçetelerin geçerli olduğu süre”  başlıklı maddesi;

“(1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir. …” şeklindedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, reçetelerin, tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde Medula Sistemine işlenmemesi halinde sisteme kayıt edilmesinin mümkün olmayacağı şekilde Medula’da düzenleme yapılmıştır.

Medula’ya 4 iş günü içerisinde kaydedilmiş olan reçeteler, düzeltme amacıyla silindiğinde sisteme yeniden kaydedilebilmesi mümkündür.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

15.01.2020 tarihinde Medula Sistemi'nde yayınlanan mesaj:

Tarih : 15.01.2020
Konu : Reçetelerin karşılanması aşamasındaki 4 işgünü hk.
Açıklama : Bilindiği üzere SUT un 4.5.2 - Reçetelerin geçerli olduğu süre maddesinin 1.fıkrasındaki ((1) İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir) hükmüne istinaden MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 16.01.2020 tarihinden itibaren 4 işgünü içinde karşılanmayan reçetelerin sisteme girişine izin verilmeyecektir. Bununla birlikte 4 işgünü içinde girişi yapılıp daha sonra düzeltme/silme işlemi yapılan reçetelerde dönem sonlandırma işlemi yapılana kadar reçete girişine izin verilecektir.


16 Ocak 2020     Okunma Sayısı : 106951