Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile “Ek-3A Taban Ödeme Katsayıları Tablosu” ve “Ek-3B Taban Ödeme Katsayıları Tablosu İl Sağlık Müdürlüğü ve Birimleri” yer alan eczacı katsayısı 0,5’ten 1,2’ye çıkarılmıştır.

Yönetmelik metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Yönetmelik metni için tıklayınız.


12 Kasım 2022     Okunma Sayısı : 287