SGK 2019/1 Ek Protokolü ve Karşılaştırmalı Tablo

TEB'in 13695 sayı ve 24.05.2019 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2019 revizyon görüşmeleri tamamlanmış olup, 22 Mayıs 2019 tarihinde “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol 2019/1” imzalanmıştır.

İmzalanan 2019/1 Ek Protokol metni ile Ek Protokol ile meydana gelen değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo ekte iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

 

 

SGK 2019/1 EK Protokolü için tıklayınız.

Karşılaştırmalı Tablo için tıklayınız.


27 Mayıs 2019     Okunma Sayısı : 852