SGK Başkanlğı'ndan TNF Blokerleri İle ilgili Önemli Duyuru

TEB'in 689 sayı ve 16.02.2010 tarihli duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın web sayfasında yayımlanan 10.02.2010 tarihli “SGK BAŞKANLIĞINDAN TNF BLOKERLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU” başlıklı duyuru ile;

- TNF bloker ilaçlar için; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.11.2009-73 sayılı genelge sonrasında, Genelgenin uygulamasına Sosyal Güvenlik Kurumu’na Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 07.1.2010 tarih, 1303 sayılı yazı ile açıklık getirildiği, bu yazıda;

- Tedaviye ilk başlayacak hastalarda “TNF Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu” düzenleneceği ve form üzerinde adı geçen kişilerce imzalanacağı, sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için bu formun varlığının gerekli olduğu, formun sağlık kurulu raporu ile birlikte Kuruma iletileceği,

- Tedavisi devam eden hastalarda hastanın sağlık kurulu raporunun yenilenmesi esnasında,


“TNF Bloker İlaçlar Hasta Onaylama Formu” düzenleneceği ve form üzerinde adı geçen kişilerce imzalanacağı sağlık kurulu raporunu yeniden düzenlenebilmesi için bu formun varlığının gerekli olduğu, form sağlık kurulu raporu ile birlikte Kuruma iletileceği,

Yukarıda da açıklandığı üzere bu form sadece sağlık kurulu raporu düzenlenirken imzalatılacağından “İlaç Güvenlik İzlem Formu”nda olduğu gibi üç ayda bir yenilenmesine gerek bulunmadığı;

- Sözkonusu genelgenin 01.01.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği” nin bildirildiği duyurulmuştur.

Sağlık Bakanlığının 2009/73 Sayılı Genelgesi ve ekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, Genelgenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamasının yukarıda belirtilen şekilde yapılacağı konusunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Sosyal Güvenlik Kurumunun TNF Blokerleri Hakkında Duyurusu


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 23.11.2009-73 Sayılı Genelgesi ve Ekleri      


17 Şubat 2010     Okunma Sayısı : 1791