SGK'nın Taksitlendirme Yapılan 4/B Sigortalılarına Reçete Verilmesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de yayınlanan “Taksitlendirme Yapılan 4/B Sigortalılarına Reçete Verilmesi Hakkında Duyuru” başlıklı duyuru ile,

60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların, bu borçlarını 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri halinde bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunduğundan, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aktivasyonlarının yapılacağı program tamamlanıncaya kadar,


-         Söz konusu kişilerin İl/Merkez Müdürlüklerimizce düzenlenen “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi“ ile sözleşmeli eczanelere müracaatları halinde adlarına düzenlenmiş reçetelerin SUT kapsamında verilmesi,

-         Bu belgenin fotokopisi ile deneme ilaç provizyon çıktısının reçeteye iliştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokolün 4.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura etmeleri gerektiği bildirilmiştir.


Sosyal Güvenlik Kurumunun 13.08.2010 tarihli Duyurusu için tıklayınız

 


13 Ağustos 2010     Okunma Sayısı : 1621