Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu Tebliğ’in;

a) 26 ncı maddesi 01/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 41 inci maddesi 31/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 31 ve 46 ncı maddesi 01/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 5 ila 23 üncü maddeleri ile 37 ila 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 7 iş günü sonra,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, (01.03.2011)

yürürlüğe girecektir.

Şeker ölçüm çubuklarının Kurum tarafından geri ödenen bedeli ile ilgili olarak, bir hasta tarafından açılan davada, strip başına ödenen tutarın 0,55 TL  ile sınırlanması uygulaması Danıştay kararı ile kaldırılmış olmasına karşılık, Tebliğ değişikliği ile bu bedel 0,32 TLye indirilmiş, ayrıca Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bağıtlı bulunan protokolün 3.9 maddesine aykırı bir şekilde, eczanelerin şeker ölçüm çubukları için hastadan fiyat farkı alamayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, yine protokol hükümlerine aykırı bir şekilde, G2Dli ürünlerin ayrı faturalandırılması ile ilgili bir düzenleme yapılmış ve bu konuda MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde duyuru yayınlanmıştır.

Bu düzenlemeler ile ilgili olarak uzmanlarımız ve hukukçularımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup, gün içerisinde detaylı açıklama yapılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


01.03.2011 tarih ve 27861 sayılı RGde yayınlanan SUT Değişikliği metni için tıklayınız 

 

 


01 Mart 2011     Okunma Sayısı : 1672