Şubat 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

İğne ucu ve stiplerin dozu rapora 4 günde 4*1 adet olarak yazıldığından 4*1 olarak değil 1*1 olarak ödenmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde hastanın insülinlerini 4*1 olarak kullandığı (Novorapid flexpen 3*40 iu ve Levemir flexpen günde 1*50 iu) ve hastane tarafından dozun sehven girildiği belirtilmiş, raporda gerekli düzeltme yapılmış, hastanın ilk reçetesi ve epikriz raporu sunulmuştur.

Rapordaki doz hatasının düzeltilmiş olması ve hastanın insülinleri günde 4 defa kullanıyor olduğunun ispat edilmesi sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.

Hastaya 6.11.2020 tarihinde diyaliz merkezinden yazılan reçete sonrasında 4.12.2020 tarihinde devam reçetesi ile Aranesp 60 verilmiştir. Hastaya diyaliz hekimi tarafından 7.12.2020 tarihinde Aranesp 50 reçete edilmiş ve hasta bu ilacı da teslim almıştır. Hastanın ilaç alımları:

Alış tarihi: 09.10.2020 Epobel 5000 bitiş tarihi: 30.10.2020 

Alış tarihi: 30.10.2020 Epobel 5000 Bitiş tarihi: 11.12.2020

Alış tarihi: 06.11.2020 Aranesp 60 Bitiş tarihi: 04.12.2020

Alış tarihi: 04.12.2020 Aranesp 60 Bitiş tarihi: 04.01.2021

SUT 4.2.9.A3 maddesinde "Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler." denmektedir.

 30.11.2020'de alınan ilaç ile aynı grup ilaç 11.12.2020'ye kadar elinde varken ilaç alınmış ve devamında 04.12.2020'de devam reçetesi ile yeniden verildiği için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


12 Mart 2021     Okunma Sayısı : 1224