Şubat 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Raporda DVT tanısı olmayıp, hastanın covid 19 geçirmiş olması nedeniyle profilaksi amacıyla kullanılacağı belirtilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuza istinaden enoksaparin ile profilaksi 45 gün olduğundan bedeli ödenmemiştir.  Ağustos 2020'de yazılmış hekim reçetesinden sonraki tüm alımları reçetesiz ilaç temini kapsamında olduğu görülmüştür. Kesinti onaylanmıştır.
Hastanın Cimzia raporunda 0, 2, 4. haftalarda 2*1, daha sonra ise 2 haftada 1*1 şeklinde kullanım çizelgesi belirlendiği görülmektedir. Ancak hastaya 05.05.2021 tarihinde 2 haftada 2*1 (3) kutu olarak doğru girilmiş ancak daha sonraki 03.06.2021'de de 3 kutu 2 haftada 2*1 girilerek erken alıma sebebiyet verilmiş, daha sonra 16.07.2021 tarihinde de 3 kutu 2*1 olarak girilmiş, 26.08.2021 tarihinde 2 kutu 2 haftada bir 2*1 olarak verilmiş. Son 4 doz yanlış olarak girildiğinden 10.11.2021 tarihinde zaten elinde ilaç bulunduğundan ilaç alınmaması gerekirken ilaç verildiği için kesinti onaylanmıştır. Dosua SGK Ankara itiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
KLL tedavisinde kullanılan İmbruvica 140 mg raporunda CIRS<6 yazılmasından dolayı (SUT'un 4.2.14.C3VV maddesindeki İbrutinib kullanım ilkelerinde yer alan CIRS değeri >6 olmalıdır.) kesinti uygulanmıştır. Raporu çıkaran hekim tarafından imzalanan belgede hastanın CIRS değerinin 7 olduğu sehven <6 yazıldığı belirtilmiş ve raporda da gerekli düzeltme yapılmış olduğundan kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.


06 Nisan 2022     Okunma Sayısı : 1081