Şubat 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Xtandi adlı ilaca 2020 yılında endikasyon dışı kullanım iznine dayanılarak başlanmış olup, hasta 2022 yılında 02.01 raporuyla ilacı kullanmaya devam etmiştir. SUT'un 4.2.14.C3us maddesinde "… metastatik prostat kanserli hastalarda progresyona kadar kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır" dendiği için prostat ca tanısı ile başlayıp metastaz geliştiği için bedeli kesilmiştir.  Doktordan alınan anemnez raporunda hastada progresyon olmadığı başlangıçta da metastatik prostat ca olduğu belirtilmiştir. İlaçtan fayda gördüğü ve kullanımdan sonra progresyon olmadığı hem anamnezde hem de raporda belirtildiği için kesintiler iptal edilmiştir.
Hastanın yaşı rapora sehven 75 olarak yazılmıştır ancak 72 yaşında olduğu ve KMY ölçümleri raporda yazmadığı için kesinti uygulanmıştır. Raporda hastanın yaşı 72 olarak düzeltildiği ve o tarihle uyumlu T skoru sonucu (femur boynu -2,8) eklendiği için kesinti iptal edilmiştir.
22.11.2021 tarihinde düzenlenen raporla hastaya 12 kutu Brilinta verilmiştir. 25.07.2022 tarihinde hastaya tekrar rapor düzenlenmiş ve 3 kutu daha verilmiştir. SUT 4.2.15E maddesine göre "Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu). İlacın hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden oluşması halinde mümkündür." denilmekte olduğundan Brilinta kullanılmadan önceki 72 saat içinde fibrinolitik tedavi uygulanılmamış olması ve herhangi bir ara olmaksızın ilaca devam edilmesi nedeniyle kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyon'na iletilmiştir.


16 Mart 2023     Okunma Sayısı : 364