Temmuz 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Amgevita 40 mg kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  Gelen cevaba göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
LABA+LAMA+İKS raporunda SUT'un 4.2.24.B.4 maddesinde yer alan ibarenin kopyala-yapıştır şeklinde yapılmadan, hastaya özel bilgiler olarak yazılması için iade edilmiştir. İade süresinde gerekli düzeltme yapılmadığından kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Hastaya 14.02.2020 tarihinde çıkarılan mama raporunda günlük kalori ihtiyacı 600 kcal olarak belirtilmiştir. Hastanın Şubat 2020 tarihinde süresi dolan diğer raporunun pandemi sebebiyle süresi uzatılmıştır. O rapordaki günlük kalori ihtiyacı reçetenin ödenmesi için uygun şartları karşılamaktadır. Ancak güncel rapordaki günlük kalori ihtiyacı aşıldığı için  30 kutu Fortini 200 ml kesintisi uygulanmıştır.  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Vexant 150 mg kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  Gelen cevaba göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Enbrel Pen kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  Gelen cevaba göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Enbrel Pen kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  Gelen cevaba göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Vexant 150 mg kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'ndan gelen cevapta "Kurum duyurusunda belirtilen ve en son karşılanan reçetedeki dozu geçmeksizin 3 ayı geçmeyecek şekilde verilmiş olan ilaçların da Kurumumuz duyurusu kapsamında değerlendirilmesi gerekir" dendiğinden kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Enbrel Pen kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'ndan gelen cevapta "Kurum duyurusunda belirtilen ve en son karşılanan reçetedeki dozu geçmeksizin 3 ayı geçmeyecek şekilde verilmiş olan ilaçların da Kurumumuz duyurusu kapsamında değerlendirilmesi gerekir" dendiğinden kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Amgevita 40 mg kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'ndan gelen cevapta "Kurum duyurusunda belirtilen ve en son karşılanan reçetedeki dozu geçmeksizin 3 ayı geçmeyecek şekilde verilmiş olan ilaçların da Kurumumuz duyurusu kapsamında değerlendirilmesi gerekir" dendiğinden kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
TİTCK'nın 01.04.2020 tarihinde yayınladığı ilaç güvenlik izlem formuyla kullanılan ilaçların 30 günlük dozda ödenmesi ile ilgili yazısı gereği 3 aylık dozda karşılanan Enbrel Pen kesintisi olmuştur. GSS Genel Müdürlüğü'ne konuyla ilgili görüş sorulmuştur.  GSS Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığı'ndan gelen cevapta "Kurum duyurusunda belirtilen ve en son karşılanan reçetedeki dozu geçmeksizin 3 ayı geçmeyecek şekilde verilmiş olan ilaçların da Kurumumuz duyurusu kapsamında değerlendirilmesi gerekir" dendiğinden kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
Raporda sertalin'in dozu 50 mg olarak belirtilmiş, hastaya Selectra 100 mg verilmiştir. Kesintiden sonra rapor açıklamalar bölümüne Sertalin 100 mg olarak eklenmiştir.

Ancak SUT'un 4.1.3.3. maddesindeki "Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz" ifadesi gereği kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Mor reçete, sistem çalışmaması gerekçesi ile kağıt reçete olarak düzenlenmiş, eczane tarafından karşılanmıştır. SUT'un 4.1.5.4 maddesinde "Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik olarak düzenlenmesi halinde kurum tarafından karşılanır. Renkli matbu reçetelerin bedelleri Kurumun internet sitesinde Medula sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden kurumca karşılanır." denmektedir. Kurum, reçeteyi kapsayan tarihte elektronik reçete düzenlenemediğine dair duyurusu bulunmadığı için kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


30 Temmuz 2020     Okunma Sayısı : 1638