Temmuz 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Antiviral ilaç raporunda HbsAg değeri belirtilmediği reçete iade edilmiştir. SUT'un 4.2.13.1.2 nolu maddesinde belirtilen ibarelerin iade sonrası eklenmemesi sebebi ile Protokol'ün 4.3.2. maddesindeki "Kurumca posta veya provizyon sistemi üzerinden iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlamadan Kuruma teslim edilen reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez."  ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır.

itiraz Komisyonu'nda kesinti onaylanmıştır.

Raporda oral beslenme solüsyonu için günlük kalori ihtiyacı 1000 kcal olarak belirtilmiştir. Beslenme solüsyonu 4*1 dozda karşılanmış ve günlük kalori ihtiyacı aşıldığı için kesinti uygulanmıştır.

Kesinti sonrası rapora günlük kalori hitiyacı 1200 kcal olarak eklenmiştir. Raporda yapılan düzenlemeler yapıldığı tarihten itibaren geçerli olduğu için kesinti onaylanmıştır.
Karaciğer nakli olan hastaya yazılan Hepatect flk. reçetesinde hastanın naklinin üzerinden 5 yıl geçmesi sebebiyle kesinti uygulanmıştır.

SUT'un 4.2.12.A2ç2 maddesinde "Düşük risk grubu hastalarda her halukarda karaciğer nakli 1 yıl, yüksek risk grubu hastalarda karaciğer naklinden 5 yıl sonra HBIg tedavisi sonlandırılır." denmektedir. Hastanın raporunda 03.02.2016 tarihinde karaciğer nakli olduğu belirtilmekte olup 5 yıl geçmiş olması sebebiyle kesinti onaylanmıştır.


12 Ağustos 2021     Okunma Sayısı : 910