Temmuz 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 1320 kcal olup günlük 660 kcal yi pediasure plus fiber mamadan karşılayacağı belirtilmiştir. Hastaya günde 3 adet ve 660 ml - 660 kcal şeklinde yazılmıştır. 1 aylık kalori ihtiyacı olan 60 kutu bedeli ödenmiştir.  Kesintiden sonra yapılan düzenlemeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olduğu için kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit raporunda BASDAİ başlangıç değeri 6,5 tur. 25.03.2022 tarihli BASDAİ skoru rapora 5,5 olarak yazılmıştır. SUT'un 4.2.1.c.1.4 maddesine göre tedaviye devam edilebilmesi için BASDAİ'de 2 birimden fazla düzelme olması gerektiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde raporu çıkaran hekimden hastanın 25.03.2022 tarihli BASDAİ skorunun 4,5 olduğu rapora sehven 5,5 olarak yazıldığına ilişkin yazı ve BASDAİ skorunun 5,5 olduğunu gösteren belge Kurum'a iletilmiştir. Bu nedenle kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Neruda 400 mg adlı ilaç sisteme eczane tarafından 20.00 kodlu Diyabetik periferal nöropatik ağrı tanısı olan rapor ile, 272 kodla işlenmiştir.  Hastanın raporu incelendiğinde hastanın 272 kodlu tanısı olmadığı ve 242 nöropatik ağrı kodu ile işlenmesi gerekmektedir. Hastanın raporu 3 hekimli sağlık kurulu raporu olmasına rağmen düzenleme türü hastane tarafından uzman hekim raporu olarak seçilmiştir. 242 nöropatik ağrı kodu işlenmek istendiğinde raporun düzenleme türü uzman hekim raporu olduğu için sistem izin vermemektedir.  Kesinti uygulanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından behçet hastalığı sebebiyle takipli olan hasta Humira tedavisi alırken tüberküloz tanısı konmuş ve behçet komisyonunun aldığı karara göre Ivıg tedavisi başlanmıştır. 31.05.2022 tarihli raporuna istinaden 5 günde 1*125 gr (toplam 25 kutu) olarak tedavisi düzenlenmiştir. Reçete açıklamalarında doz toplamı 120 gr olarak belirtildiği için kesinti uygulanmıştır.   Hastaya 04.07.2022, 05.07.2022,06.07.2022 ve 07.07.2022 tarihlerinde günlük 5'er kutu Ivig tedavisi uygulanmıştır. 08.07.2022 tarihinde 5 kutu Ivıg tedavisi uygulanacaktır. şeklinde kullanıldığını açıklayan durum bildirir raporu bulunduğu, rapor açıklamalarında 5 günde 1*125 gr olarak yazıldığı ve konuyla ilgili doktor beyanı bulunduğu için kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Aranesp 30 mcg kullanan hastanın 29.03.2022 tarihli tetkik sonucuna göre hemoglobin değeri 9,6'dır. Reçetede yazan doz 0,35*47=16,45 mcg'dır. Sonuca göre 20 mcglik kullanması gerektiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde doktordan doz hesaplamasını sehven yanlış yazıldığı, hastanın reçete dozunun 0,75*47=32,25 olması gerektiğini bildiren yazı alınması ve SUT'un ilgili maddesi (hemoglobin değeri 11gr/dl'ye ulaşıncaya kadar başlangıç  dozunda tedaviye devam edilir) gereği kesinti ödemeye çevrilmiştir.


29 Temmuz 2022     Okunma Sayısı : 536