Tıbbi Malzeme Reçete ve Faturalarının Teslimi (Güncellenmiştir)

Karşılanan tıbbi Malzeme reçetelerinin dönem sonlandırma ve faturalandırma ekranı yine tıbbi malzeme reçetelerinin girildiği ekrandır. ( https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp ) Bu ekranda kullanıcı adı bölümüne T.C. kimlik numarası, parola bölümüne de Oda'mızda imza karşılığı alınan şifre yazılarak fatura sonlandırma bölümüne ulaşılacaktır.

3 grup için ayrı fatura kesilecektir. Fatura adresi SGK ilaç reçeteleri için yazılan fatura adresi yazılmalıdır. Fatura kesilirken dikkat edilecek noktalar (örnek fotoğraflı) için tıklayınız 

Grup listelerine ulaşmak için ekteki linkin 93. sayfasını inceleyiniz. Ek dosya için tıklayınız

Kesilen faturalar, ikinci bir duyuruya kadar, takip eden ayın 15’ine kadar SGK'nın Ankara Yolu üzerindeki Merkez Binası zemin kat Şahıs faturları Bölümü'ne 12 Numara'ya teslim edilecektir. Teslim yeri değişikliği olacaksa duyurulacaktır.

 

  • Reçeteler Aşağıdaki Sıraya Göre Hazırlanıp Teslim Edilecektir. (En Üstten En Alta Doğru)

1-Reçete Çıktısı

2-Reçete

3- Rapor (Reçeteyi Yazan Dr. Tarafından veya raporu düzenleyen hastane başhekimliği tarafından Aslı Gibidir Onayı Yapılmış)

4- Ubb Çıktısı ( tıbbi cihaz durumu çıktısı, tıbbi cihaz bilgileri, tıbbi cihaz bayilik çıktıları), Var İse Etiket Ve Barkotlar

  • Reçete Çıktısı Üzerlerine Faturadaki Sıraya Göre Numara Verilecektir.
  • Eczane her grup için düzenlediği 2 nüsha fatura,
  • 1 NÜSHA ASLI GİBİDİR ONAYLI FATURA FOTOKOPİSİ,
  • 3 nüsha fatura listesi,
  • 3 nüsha dönem sonu icmal listesi (FATURA LİSTESİ VE İCMAL LİSTELERİ ECZACI TARAFINDAN KAŞELENİP ONAYLANACAK) ve
  • Fatura teslim tutanakları üst yazısını (Ek-6/6),
  • Ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılmalıdır) teslim etmelidir. Sözleşme yeni yapılmadıysa formdaki sözleşme tarihine 01.07.2017 tarihi yazılmalıdır. Üst yazı için tıklayınız

 

 

 


24 Ağustos 2017     Okunma Sayısı : 7081