Tıbbi Malzeme Reçetesi Karşılanma Koşulları

1- Medula şahıs kayıt ekranlarında bulunan reçete iade butonundan tarih aralığı girilerek günlük olarak reçete iade ve kesinti yapılan reçetelerinizi kontrol edebilir ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri ve geri dönüşleri yapabilirsiniz. Süre açısından hak kaybına uğranmaması için iade ve kesintilerle ilgili mevzuatı incelemeniz önemle rica olunur.

2- Faturaların düzenlenmesi ile ilgili eczanelerin sık sık eksik ve hataları ile karşılaşıldığı SGK tarafından bildirilmiştir. Fatura düzenlemede karşılaşılan her türlü tereddüt ve soruyla ilgili SGK’ya 600 10 00-(dahili: 1644) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

3- SGK’ya gönderilen tüm icmal, fatura listesi, taahhütname listesi ve her türlü belgede eczacı imza ve kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

4- SUT; çocuk tanımı olarak 18 yaş altını kabul etmektedir. Bu sebeple 18 yaş altı hastalara verilen hasta alt bezleri A10118 kodu ile Çocuk Bezi olarak fatura edilmelidir.

5- Hasta alt bezlerinde barkod yapıştırılma zorunluluğu yoktur. Ancak reçete arkasına barkod yazılması (barkodlar reçete arkasına yapıştırılmış olsa da) zorunludur. Hasta alt bezi dışındaki diğer tıbbi malzemelerde barkod kesilip reçete ekine eklenmelidir.

6- Hasta alt bezi raporlarında primer teşhis ile birlikte mesane veya rektum kontrolü olmadığı da belirtilmelidir. Üriner inkontinans, idrar ve gaita inkontinansı, bel ağrısı, dekubitus ülseri primer tehis olarak kabul edilmemektedir. Raporda üriner inkontinansa sebebiyet veren primer teşhis aranmaktadır.

7- SGK'ya kesilen faturalarda hatalı kesilen fatura tarihi ve sisteme girilen hatalı fatura no için SGK'ya döküm iptali yaptırılmaması önemle rica olunur. Bu durum, web sayfamızda yer alan dilekçenin faturaya eklenmesi ile çözümlenmektedir. Dilekçe için tıklayınız

8- Tıbbi malzeme faturaları teslim edilmese bile ay sonunda dönem sonlandırması yapılmalı ve faturası kesilmelidir. Faturası kesilen reçete ve ekli belgeler bekletilerek birkaç aylık toplu olarak Kurum'a teslim edilebilir.

9- Karşılanacak tıbbi malzemenin mutlaka ÜTS bayiliğinin olması gerekmektedir. Firmanın yeni ürünleri varsa reçetesi karşılanmadan önce tıbbi cihaz durumu linkinden bayilik kontrolü yapılmalıdır.

10- Reçete arkası bilgilerin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Bu bilgiler reçete arkasına kaşe basılarak da alınabilir, ancak kaşe zorunlu değildir.  (* Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi, * Malzemenin SUT eki listesinde yer alan kodu, * Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, * Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri, * Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve/veya adresi, * Teslim aldığına ilişkin ibare ve imza)  Bilgilerin eksik olması durumunda SGK, eczaneden Hasta İşlem Formunu talep etmektedir.

11- Reçeteler 5 işgünü içerisinde Medula Sistemi’ne kaydedilmelidir.

12- Raporlarda icd-10 kodu, başhekimlik mühür ve imzası mutlaka olmalıdır.

13- Medikal malzeme sözleşmesinin 4.1.2 ve 4.2.1. maddelerinde yer alan reçetelerin arkasına alınması gereken bilgilerin eksik olmasından dolayı reçete iadeleri yaşandığı bildirilmiştir. Mağduriyet yaşanmaması için konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur. İlgili maddeler için tıklayınız

14- Diyaliz sarf malzemelerinde malzeme raporu çıktısı “aslı gibidir” onaylı olmalıdır.

15- SGK Nebülizatör raporlarının ekinde SFT veya AKG çıktısı olması ve inhaler preparatının kullanılmadığının raporda belirtilmesi, ÜTS bayilik belgesinin reçete arkasına eklenmesi, Barkodunun kesilerek reçete arkasına eklenmesi, garanti belgesinin kaşe-imza ile hastaya teslim edilmesi ve diğer karşılanma koşullarına uyulması gerekmektedir. Miyad takiplidir. SUT Kodu: DO1008, SUT Liste adı: EK-3/C-3 Diğer koşullar için tıklayınız

16- Hasta bezi raporlarının bazıları Kurum tarafından Medula Sistemi'ne kaydedilmiştir. Ancak kayıt sırasında oluşan teknik hatadan dolayı 3 hekimli sağlık kurulu raporları tek hekimli rapor olarak kaydedilebilmiştir. Bu şekilde hatalı kaydedilen raporlar bitim süresine kadar geçerli olacaktır.

17- Hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi rapor takipli malzeme rapor fotokopilerine aslı gibidir onayı Sözleşmenin 4.2.2. maddesine göre reçeteyi düzenleyen hekim veya raporu düzenleyen hastane başhekimliği tarafından yapılmalıdır. Eczacı tarafından aslı gibidir onayı yapılması sözleşmeye aykırı olmasından dolayı iade nedeni olmaktadır.

18- Reçete Düzenlenme Tarihinin Ve Teslim Tarihinin, Hasta T.C. Numarasının Hatalı Girilmesi Hastanın hak kaybına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda reçete iptal edilerek hastaya hakları iade edilir. Ancak merkeze reçete bedeli ödenmez. Ek Sözleşme 4 Md. İ bendine göre kesinti nedenidir.

19- Reçeteye 120 adet hasta bezi yazıldıysa; Kullanım sayısı: 120, kullanım periyod birimi: ay, Kullanım periyodu: 1 seçilmelidir.

20- Hasta alt bezleri raporları Sisteme rapor takipli olarak giriş yapılmalıdır. Girişte Kullanım periyodu isteyen malzemeler Rapor takipli, Kullanım yeri isteyen malzemeler miyat takipli olarak giriş yapılmalıdır.

21- Reçetede bulunması gereken bilgiler eksiksiz olmalıdır. 

· Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunun adı ve/veya medula tesis kodu
· Hasta adı soyadı, T.C. kimlik numarası
· Reçete tanzim tarihi
· Teşhis ve/veya icd-10 kodu
· Medula takip numarası veya protokol numarası
· Hekimin kaşesi ve ıslak imzası
· Malzeme adı, taraf bilgisi olan malzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,
· Malzemenin adedi
 
22-
Reçetenin arka yüzüne aşağıdaki bilgiler eksiksiz alınmalıdır. Kaşe de kullanılabilir. (Reçete arkasına alınan bilgilerde eksiklik olması durumunda Kurum tarafından iade işlemi yapılır ve eczaneden "hasta işlem formu" talep edilmektedir.) Hasta işlem formu için tıklayınız
 
· Taraf bilgisi olan malzemelerde vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi,
· Malzemenin SUT eki listesinde yer alan kodu
· Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
· Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri
· Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve/veya adresi
· Teslim aldığına ilişkin ibare ve imza
 

23- Bayilik istenen ürünlerde (hasta alt bezlerinde istenmemektedir) bayilik belgesi reçete arkasına ilave edilmelidir. Bayilik tarihi, reçete tarihi veya başvuru tarihi ile uyumlu olmalıdır. ( Bayilik tarihi teslim tarihinden önce olmalıdır.)

24- Sisteme kayıtlı olan raporlarda yapılacak düzeltmeler için (doz, TC kimlik vb) SGK Tıbbi Malzeme birimi ile görüşülmesi gerekmektedir.

25- Karşılanan tıbbi Malzeme reçetelerinin dönem sonlandırma ve faturalandırma ekranı yine tıbbi malzeme reçetelerinin girildiği ekrandır. ( https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp ) Bu ekranda kullanıcı adı bölümüne T.C. kimlik numarası, parola bölümüne de Oda'mızda imza karşılığı alınan şifre yazılarak fatura sonlandırma bölümüne ulaşılacaktır.

 • 3 grup için ayrı fatura kesilecektir. Fatura adresi SGK ilaç reçeteleri için yazılan fatura adresi yazılmalıdır. Fatura kesilirken dikkat edilecek noktalar (örnek fotoğraflı) için tıklayınız 

 • Grup listelerine ulaşmak için ekteki linkin 93. sayfasını inceleyiniz. Ek dosya için tıklayınız

 • Kesilen faturalar, 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren takip eden ayın 15’ine kadar NOSAB'a teslim edilecektir.

26- Tıbbi malzeme faturalarının ay sonunda veya takip ayın 7'sine kadar kesilmesi gerekmektedir.   Adli Vaka, İş Kazası,Trafik Kazası,Yurtdışı Ve Yupass Numaralı Reçetelerin Faturaları Ayrı Kesilmelidir. Faturası kesilen reçete ve ekli belgeler bekletilerek birkaç aylık toplu olarak Kurum'a teslim edilebilir.

27- Faturalama işlemi yapıldıktan sonra "Tümünü Listele" butonuna basılarak her grup fatura için Taahhütname çıkartılarak imza kaşe yapıldıktan sonra fatura ekinde Kurum'a teslim edilmesi gerekmektedir.

28- Reçeteler Aşağıdaki Sıraya Göre Hazırlanıp Teslim Edilecektir. (En Üstten En Alta Doğru)

 • Reçete Çıktısı

 • Reçete

 • Rapor (Reçeteyi Yazan Dr. Tarafından veya raporu düzenleyen hastane başhekimliği tarafından Aslı Gibidir Onayı Yapılmış)

 • Ubb çıktısı ( tıbbi cihaz durumu çıktısı, tıbbi cihaz bilgileri, tıbbi cihaz bayilik çıktıları), Var İse Etiket Ve Barkotlar

29- Reçete Çıktısı Üzerlerine Faturadaki Sıraya Göre Numara Verilecektir.

 • Eczane her grup için düzenlediği 2 nüsha fatura,
 • 1 NÜSHA ASLI GİBİDİR ONAYLI FATURA FOTOKOPİSİ,
 • 3 nüsha fatura listesi,
 • 3 nüsha dönem sonu icmal listesi (FATURA LİSTESİ VE İCMAL LİSTELERİ ECZACI TARAFINDAN KAŞELENİP ONAYLANACAK) ve
 • Fatura teslim tutanakları üst yazısını (Ek-6/6),
 • Ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılmalıdır) teslim etmelidir. Sözleşme yeni yapılmadıysa formdaki sözleşme tarihine 01.07.2017 tarihi yazılmalıdır. Üst yazı için tıklayınız

30- Eczanelerden tıbbi malzeme temini sözleşmesi için tıklayınız. (Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecektir.) 

31- Tıbbi malzeme kılavuzu için tıklayınız 

32- Medikal Malzemelerin Medula Sistemi'ne nasıl işleneceğini gösteren Oda'mızın yaptığı çalışma için tıklayınız 

33- 15.05.2017 tarihinde güncellenen tıbbi malzeme listesi ve malzemelerin ödeme koşullarını gösteren çalışma için tıklayınız.

34- Fresenius Ecza Deposuna ait Periton Diyaliz Tedavisinde Ayaktan Tedavi Kapsamında Kullanılan Tıbbi Sarf Malzemeleri İçin ÜTS Bayilik Başvuru Kılavuzu ve Ürün Listesi için tıklayınız 

35- Eczacıbaşı-Baxter'e ait Diyaliz solusyonunun Mini Kapak ve Setleri için ÜTS'den bayilik başvurusu sadece aşağıdaki ürünlere yapılmalıdır. Bayilik için bitiş tarihi olarak 31/12/2020 tarihini girilebilir. Liste için tıklayınız

36- Medikal Malzeme Temini Sözleşme ekinde istenecek evraklar

1- Sözleşme başvuru formu (Çıktı alınıp doldurulacak)-  Form için tıklayınız

2- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı İmza sirküsü

3- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı kimlik fotokopisi

4- Eczane mesul müdürünün belgesi (Eczane mesul müdürü varsa) (İl Sağlık Md. Tarafından düzenlenmiş)

5- Noter veya İl Sağlık Md. onaylı eczane ruhsat fotokopisi

6- Eczane mesul müdürünün adli sicil kaydı belgesi

7- Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecek.


08 Mayıs 2017     Okunma Sayısı : 9000