Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Kayıt Yapılması Hakkında

10 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğumuz duyuruyu Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıt yaptırmayan eczacılarımıza kayıt yaptırmalarını hatırlatmak amacıyla yeniden yayınlıyoruz. (Ticaret ve Sanayi Odası değil)

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Odamıza gönderdiği yazıda; kendi adına eczacılık faaliyeti yürüten eczacıların tacir sayıldığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 12 ve 40 ıncı maddeleri ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 42 nci maddesine istinaden işletmesini ve unvanını işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeleri gerektiği, yine yönetmeliğin 38 nci maddesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanları öğrenen noterler, odalar ve vergi daireleri gibi resmi makamların durumu müdürlüğe bildirmesi yükümlülüğü bulunduğu belirtilerek Türk Ticaret Kanunu 33 ncü ve Ticaret Sicil Yönetmeliği 36 ncı maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere; eczanelerin adı/soyadı ve unvan ile adresi, kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri istenmektedir.

İlgi yazıya cevaben Odamız üyesi olup serbest eczane sahip ve mesul müdürü durumundaki eczacılarımızın Ticaret Sicil kayıtları ile ilgili Odamızda herhangi bir bilgi ve kayıt bulunmadığı, bu nedenle Odamızca Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 38 nci maddesine göre Müdürlüğe herhangi bir bildirim yapılamadığı,  

Odamızdan talep edilmiş olan; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelerin adı/soyadı ve unvan ile adresi, kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 nci maddesi 1 nci fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.”  düzenlemesi karşısında yerine getirilemediği,

Müdürlük talebinin karşılanması ve Odamız üyesi eczacıların Ticaret Sicil kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla belirtilen yazının Odamız WEB sitesinde yayınlanarak, varsa kaydını yaptırmamış ve/veya gerekli bildirimlerde bulunmamış üyemiz eczacıların bu işlemlerini biran önce yapmaları gerektiğinin duyurulduğu belirtilmiştir.

Üyemiz eczacıların gerekli mevzuat ve Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı karşısında; hiç yapılmamış ve/veya eksik işlemlerinin bulunması halinde bunları biran önce tamamlamalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Meslektaşlarımıza duyurulur.


29 Temmuz 2020     Okunma Sayısı : 472