TİTCK Tarafından Yayınlanan Renkli Reçeteleri İle İlgili 2018/2 Sayılı Genelge Hakkında

TEB'in 3742 sayı ve 16.05.2018 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 16.05.2018 tarihinde, İl Sağlık Müdürlüklerinin dikkatine başlığı ile 2018/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge metni ekte yer almaktadır. 

Genelgede, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı "Uyuşturucuya Ulaşılabilirliğin Önlenmesi'' başlıklı 1. bileşenin 5. alt bileşeni mucibince "Elektronik Renkli Reçete Sistemi'' kurulmuş ve 2017/1 sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar elektronik reçete kapsamına alınmıştır. Projenin devamında 2017/4 sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar, 2018/1 sayılı Genelge ile de normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tıbbi ilaçları içerecek şekilde kapsamın genişletildiği; 

05.03.2018 tarihli Bakan oluru ile tüm ilaçların renkli reçete sistemine dahil edilerek kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucularında Bakanlığımızın kontrolünde ortak bir e-reçete uygulamasına geçilmesinin talimatlandırıldığı, 15/06/2018 tarihinden itibaren hekimlerin tüm ilaçları Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 

1. Sağlık Bakanlığı e-reçete sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr adresi üzerinden ulaşılacaktır. 

2. Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalayacaklardır.

3. Entegrasyon işlemlerine dair dokümanlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

4. Hekimler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar ile beraber reçete etmek istedikleri tüm ilaçları tek bir e-reçetede yazabileceklerdir. Renkli reçeteye tabi ilaçlar ile diğer ilaçların ayrı ayrı reçete edilmesine gerek yoktur. 

5. Hastane eczaneleri ve serbest eczaneler kırmızı, yeşil, turuncu, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçları içermeyen -yani kapsama bu genelge ile alınan normal reçeteler- için ilgili sistem üzerinden ikinci bir duyuruya kadar herhangi bir işlem yapmayacaklardır. 

6. 2017/1, 2017/4, 2018/1 sayılı Genelgelerdeki teknik açıklamalara dair hükümler geçerliliğini korumaktadır. Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm özel ve kamu sağlık hizmet sunucularına, (serbest hekim, veteriner hekim, diş hekimleri dahil) duyurulmasını önemle rica ederim." 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 2018/1 ve 2018/2 Sayılı Genelgeler yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Ecz. Arman Üney 
Genel SEKRETER

2018/1 sayılı Genelge için tıklayınız.
2018/2 sayılı Genelge için tıklayınız.

 

 


17 Mayıs 2018     Okunma Sayısı : 1515