TİTCK'nın Kontrole Tabi İlaçlar Konulu 2013/7 Sayılı Genelgesi

TEB'in 19.07.2013 tarihli duyurusu

Konu: T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 2013/7 sayılı Genelgesi

İlgi: 18.04.2013 tarih ve 38.A.00.004970 sayılı yazımız

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan 2013/5 sayılı Genelge ile,03.11.2003 tarih ve 45041 (2003/129) sayılı T.C. Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını tek başına içeren ilaçların eczanelerden toplu halde satışlarının yapıldığı hususunun tespiti neticesinde söz konusu ilaçların “Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı, Kurumun Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Komisyonu tarafından alınan karar gereğince Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar ile Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlar (merhem, krem, jel ya da losyon formunda olan ilaçlar hariç olmak üzere) “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alındığı, Söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve bu reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sisteminden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin Medula Provizyon Sisteminden alınan dökümlerinin, bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesinin gerektiği bildirilmiş ve konu ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştu.

Bu duyurunun ardından Merkez Heyetimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ile görüşmüş ve bu ilaçların İlaç Takip Sistemi üzerinden takip edilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini iletmiştir. 04.07.2013 tarihinde yapılan toplantıya Merkez Heyetimiz katılarak Birliğimizin bu görüşünü Kurum yetkililerine aynen iletmiştir.

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 19.07.2013 tarih ve 2013/7 sayılı “Kontrole Tabi İlaçlar” konulu Genelge ile, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,

* İlaç Takip Sisteminin yeni bileşenlerinin geliştirilmesi ephedrine ve pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçların “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamından çıkarılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden Kontrollü Tüketimi Yapılacak İlaçlar olarak belirlendiği ve söz konusu ilaçların eczanelerden toplu satışlarının yapılıp yapılmadığının takip edileceği,

* Ephedrine ve Pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçların eczanelerden toplu satışlarının kesinlikle yapılmaması gerektiği; bu ilaçların eczanelerden toptan satışının yapıldığının tespit edilmesi halinde 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı,

* 2013/5 Sayılı Genelgenin, ephedrine ve pseudoephedrine tuzlarını içeren kombine ilaçlarla ilgili belirtilen hükümlerinin de yürürlükten kaldırıldığı

Bildirilmektedir.

2013/5 ve 2013/7 sayılı Genelgeler yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

2013/5 sayılı Genelge için tıklayınız 2013/7 sayılı Genelge için tıklayınız


22 Temmuz 2013     Okunma Sayısı : 4754