Yardımcı Eczacılar İçin 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

TEB'in 08.07.2021 tarih ve 14800 sayılı duyurusu

Konu : Yardımcı Eczacılar İçin 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Genel SekreterTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2021 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ciro limiti KDV hariç yıllık hasılat tutarı 3.242.000,00 TL olarak belirlenmiş ve ilgi b'de kayıtlı yazımız ile 2021
Yılı İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri hakkında bilgilendirme sağlanmıştır.

Kurum tarafından belirlenen tutar doğrultusunda gerçekleştirilecek başvuru ve yerleştirme işlemleri için, 2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi Değişikliği hakkında bilgilendirme sağladığımız ilgi a'da kayıtlı
yazımızda da belirtildiği üzere, 

2021 Yılı İkinci Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

 26-30 Temmuz 2021 Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

 2-5 Ağustos 2021 Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

 6 Ağustos 2021 yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması şeklindedir.

Bu bilgiler doğrultusunda, Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, il tercihi aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

Eczacı Bilgi Sisteminde, eczacı çalıştırmakta olan eczanelerle ilgili kayıtlarınızın güncel tutulması; bölgenizde, eczanede fiilen çalışan ama Eczacı Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmemiş eczacı ve yardımcı eczacılar varsa bunların kayıtlarının mutlaka yapılması; Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar Metninin 6. maddesine göre, ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olmayan meslektaşlarımızın, yerleştirmede esas alınacak listeye dahil edilmemesi açısından çok önemlidir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY


14 Temmuz 2021     Okunma Sayısı : 193