Yargıtay Başkanlığı Adres Değişikliği

TEB'in 07.07.2021 tarih ve 14782 sayılı duyurusu

Sayı : 42.A.00/
Konu : Yargıtay Başkanlığı Adres Değişikliği Hakkında


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, T.C. Yargıtay Başkanlığı ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokole binaen, Başkanlık ile sözleşme imzalayan eczaneler tarafından, hak sahiplerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

T.C. Yargıtay Birinci Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen ve ekte yer alan yazı ile, Yargıtay Başkanlığı hizmet binalarının Temmuz ayı itibariyle yeni hizmet binasına kademeli olarak taşınacak olması sebebiyle, evrak güvenliği açısından, taşınma işlemleri için planlanan tarih aralığı olan 26.07.2021 – 20.08.2021 tarihleri arasında Kuruma evrak teslimi işlemlerinin ve FarmaInbox sistemi  üzerinden fatura dökümü alınması işlemlerinin geçici olarak durdurulması istenmektedir. 

Bilgilerinizi, Yargıtay Başkanlığı ile sözleşmeli üyelerinizin, 

• 26.07.2021-20.08.2021 tarihleri arasında Yargıtay Başkanlığı'na evrak teslimi yapılmaması ve bu tarihler arasında FarmaInbox Sistemi üzerinden fatura dökümü alınmaması,

• 20 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Yargıtay Başkanlığına teslim edilecek evrakların Başkanlığın yeni hizmet binası adresi olan "Tedavi Bürosu, Ahlatlıbel Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 İncek/Ankara" adresine gönderilmesi konusunda bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
 


14 Temmuz 2021     Okunma Sayısı : 86