Haberler

indir (5)
17 Nisan 2014 - İlaçların Güvenliği Hakkında Yönetmelik 15.04.2014 Tarih ve 28973 Sayılı RG’de Yayımlandı

TEB’in 1726 sayı ve 15.04.2014 tarihli duyurusu 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran “İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin

unlem1
17 Nisan 2014 - Kayıp Yeşil Reçeteler

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 3.4.2014 tarih ve 7242 sayılı duyurusu; Eskişehir Devlet Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre’ye zimmetli olan 12-YA 409617 seri nolu yeşil reçetenin yazılmamış olan 1. nüshasının kaybolduğu, ayrıva 12-YA 409605, 409606, 409607, 409608, 409609, 409610, 409611, 409612, 409613, 409614, 409615, 409616 seri nolu y

unlem1
17 Nisan 2014 - Sahte Aferin Kapsül Reçetesi

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 17.3.2014 tarih ve 5854 sayılı yazısında İzmir Bayraklı ilçesi 3529036 nolu Aile Hekimliğinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Nuray Güner’in adı ile Aferin kapsül yazılı sahre reçete düzenlendiği bildirilmiştir. Konuyla ilgili sahte reçeteye rastlanması durumunda yazıda geçen hekim ile iletişime geçilmeden ilaç temininin yapılmamas

indir
17 Nisan 2014 - İnsülin İğne Uçlarının Farklı Uzunluktaki Formlarının Eşdeğer Olarak Görünmemesi Hakkında

TEB’in 1522 sayı ve 03.04.2014 tarihli duyurusu Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımızdan tarafından, insülin iğne uçlarının farklı uzunluktaki formlarının önceden eşdeğer olarak göründüğü fakat Medula Eczane Provizyon Sistemi’nde yapılan bir düzenleme sonrasında sadece aynı uzunluktaki formların birbirini eşdeğer gördüğü yönünde bildirimler u

indir (5)
17 Nisan 2014 - Esmara 20 mg Ve Esmara 40 mg İsimli Ürünleri Hakkında

TEB’in 1523 sayı ve 03.04.2014  tarihli duyurusu Birliğimize T.C. İstanbul İcra Müdürlüğü’nden gelen yazı ile, AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Pensa İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne açılan dava ile, Patentine sahip oldukları Esmara 20 mg ve Esmara 40 mg isimli ürünlerinin davalı tarafından kullanımının, satışının

indir (5)
17 Nisan 2014 - Eczanelerde ” Kayıt ve Onay Belgesi” Aranmaması Hakkında

TEB’in 1636 sayı ve 03.04.2014 tarihli duyurusu Birliğimiz tarafından T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğüne’ ne gönderilen 02.04.2014 tarih ve 1516 sayılı yazı ile, İlgili Bakanlık tarafından gönderilen ve ekte yer alan 06.03.2014 tarih ve 78442748-010/9500 ve 13.03.2014 tarih ve 49423435-622.02/10530 sayılı yazılara atıfta

indir
17 Nisan 2014 - Eczacı Teknisyenleri Telafi Sınavı Hakkında

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde www.shgm.saglik.gov.tr ‎ yapmış olduğu duyuru ile; Eczane Destek Personeli Yetkilendirme telafi sınavının 18 Mayıs 2014 tarihinde yapılacağı, 1.Sınava aşağıdaki adayların katılabileceği, İlk sınavda başarısız olanlar, Hem teorik eğitimini tamamlayan hem de Eczane Destek Personeli U

indir
14 Nisan 2014 - Hırsızlık ve Piyasadaki Sahte Para Hakkında

Emniyet Müdürlüğü’nden tarafımıza eczane kapanış saatlerinden sonra eczanelere yapılan hırsızlık olaylarında artış olduğu, daha çok yazar kasa içindeki paraların alındığı ve piyasaya sürülen sahte 200.-TL’lik banknotların özellikle eczanelerde kullanılmaya çalışıldığı bilgisi ulaşmıştır. Sahte para ve hırsızlık olayları konusunda gereken önl

indir
14 Nisan 2014 - 10.04.2014 Tarih ve 28945 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında

TEB’in 1682 sayı ve 11.04.2014 tarihli duyurusu Bu Tebliğin; a) 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 18/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 8 inci maddesi 1/4/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğde değişiklik yapıla