Suboxone 2 mg/0,5 ml ve Soboxone 8 mg/2 ml Dilaltı Tablet" Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 30.01.2014 sayı ve 2271 sayılı duyurusu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 20.01.2014 tarih ve 7632 sayılı 2014/2 Genelgesi gereği kırmızı reçete ile verilebilecek ilaçlar kapsamında bulunan "Suboxone 2 mg/0,5 ml dilaltı tablet ve Soboxone 8 mg/2 ml dilaltı tablet" isimli ilaçlara dair raporun, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hastaneler bünyesinde bulunan ayaktan ve yatarak Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (AMATEM) tarafından verilebileceği bildirilmiştir.

Okunma Sayısı: 2050