Eczanelerden Medikal Malzemelerin Temini Hakkında

TEB'in 7885 sayı ve 13.02.2017 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında imzalanan İlaç Temin protokolü kapsamında, medikal malzemelerin sözleşmeli eczanelerden de temin edilebileceği ve bunların sisteme tanımlanacağı konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 23 Aralık 2016 tarihinde yayınladığı Tıbbi Malzeme Sözleşme taslağı duyurusu sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun eczacılarla birebir Medikal Sözleşmesi yapacağı konusunda eczacı kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılması üzerine, www.teb.org.tr sayfamızda 30.12.2016 tarihinde yayımladığımız duyuru ile, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin medikal malzeme ihtiyaçlarını temini konusunda, Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanmış olan İlaç Temin Protokolü eki olarak medikal malzemelerin karşılanma usul ve esaslarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu, Birliğimiz ve Kurum arasında ek protokolün imzalanmasını takiben, ek protokolde belirlenen esaslar doğrultusunda eczanelerden medikal malzeme temini işlemlerinin başlayacağı, konuyla ilgili gelişmeler web sayfamızdan duyurulacağı” bilgisi verilmişti.

Duyurumuzda da belirttiğimiz üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında Eczanelerden Medikal Malzemelerin Teminine yönelik hususların, mevcut protokolümüze eklenmesine yönelik görüşmeler ve çalışmalarımız devam etmekte olup; konu hakkında çeşitli kuruluşlarca yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve uygulama ile ilgili olarak Birliğimiz tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi son derece önemlidir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney
Genel Sekreter

 

 

Okunma Sayısı: 1416