Eczane Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi" Anketi Sonuçları Hakkında

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Türkiye sağlık sektörü tamamen değişmiştir. Bu değişim sürecinde sağlık hizmet sunucuları daha rekabetçi koşullarda mücadele eder hale gelmişlerdir. Sağlık harcamaları büyürken, politika yapıcıların bu büyümeyi kontrol amaçlı getirdiği politikalar rekabetçi ortamı daha da zorlu hale getirmiştir.  Sağlık sektörünün en önemli aktörlerinden birisi olan ve toplumun sağlık hizmet erişiminde ilk basamaklarından birinde yer alan serbest eczacılık ise bu rekabetçi ve zorlayıcı piyasada başta finansal olmak üzere, birçok zorlukla yüzleşmektedir. Bu zorluklara rağmen serbest eczacılığı bir meslek, bir sanat olarak gören, manevi olarak sağlık hizmeti sunma bilincine haiz eczacılar mesleklerini ve sanatlarını icra etmeye devam ediyorlar. Bu süreçte serbest eczacıların ne gibi zorluklar yaşadıkları ve bu zorluklara karşı neler yapılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılması gereklidir. Ancak böylelikle bilimsel olarak elde edilen veriler, bilimsel olarak değerlendirilip akılcı yaklaşımlar üretilebilir. İşte bu bakış açısıyla ortaya çıkan çalışma Bursa Eczacı Odası tarafından CarthaGenetics Danışmanlık firması aracılığı ile yapılmıştır. Çalışmada serbest eczacıların verimlilikleri değerlendirilmeye çalışılırken, sürdürebilir serbest eczacılık için sıkıntıları anlamaya ve bunlar için olası önerileri bulmak amaçlanmıştır. Çalışmanın Türk Eczacılık camiasına ışık tutması ve ileri çalışmalar için baz oluşturmasını umut ederiz.

Çalışma için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1606