ECZANE İŞLEMLERİ

Bursa Eczacı Odası Kayıt Evrakları için tıklayınız.

Bursa Eczacı Odası Kayıt Beyannamesi için tıklayınız.04.02.2020 • Yardımcı/İkinci Eczacı olarak çalışacak eczacı dilekçesi
 • Görev yapacakları eczanenin eczacısının dilekçesi
 • Sigorta giriş belgesi
 • Yardımcı Eczacılıkla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgeler içintıklayınız
 • İkinci Eczacılıkla İlgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgeler içintıklayınız


13.07.2023 • Eczane Açılışı İle İlgili İlçe Uygunluk Raporu için tıklayınız
 • İl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği eczane açılış evrakları içintıklayınız


04.02.2020 • Eczane Nakli İle İlgili İlçe Uygunluk Raporu için tıklayınız
 • İl sağlık Müdürlüğü'nün istediği eczane nakil evrakları içintıklayınız


04.02.2020

04.02.2020 • Yardımcı Eczacılıkla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgeler için tıklayınız
 • İkinci Eczacılıkla İlgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgeler için tıklayınız
 • İl Sağlık Müdülüğü Eczacılık Şubesi adres:Çekirge, Bağlan Cd. No:43, 16265GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Eğitim ve Uygulama Merkezi binası Osmangazi Bursa
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tel:


04.02.2020 • Resmi evrakların en geç altı aylık olmasına dikkat ediniz.
 • Evrakları Cuma günü mesai saati bitimine kadar teslim ediniz.
 • Eczane ve Ecza Deposu Açılış, Nakil, Devir İşlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü'ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar için İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçiniz.
 • Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Listesi için tıklayınız


04.02.2020- ECZACININ UYMASI GEREKEN KURALLAR -

YENİ ÜYELER:

 1. Eczacı tarafından Odamıza kayıt işlemi tamamlandıktan sonra https://www.tebeczacikart.com adresinden “Eczacı Kart Talep Et” butonu aracılığıyla ücretsiz Eczacı Kartı başvurusu yapabilirler. Eczacı Kartınız Odamıza ulaştıktan sonra tarafınıza yapılacak bilgilendirme sonrasında Odamızdan teslim alabilirsiniz.
 2. Elektronik İmza almak isteyen üyelerimiz Odamıza kayıt işlemi tamamlandıktan sonra; Eczacı Odası’na şahsen başvurarak, e-imza matbu formu doldurup, 550.-TL (ücret tutarı değişiklik gösterebilir) ödemesini yaparak yaklaşık 15 gün içinde e-imzalarını Odamızdan teslim alabilirler.

A) ECZANE AÇILIŞINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Ruhsatınız gelmeden hizmet vermeyiniz.
 2. Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha konulabilir. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılabilir. Eczane dışına seyyar veya sabit tabela koyup asmayınız.
 3. Bilindiği üzere; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 28.03.2016 tarih ve 29667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik Değişikliğinde yer alanGeçici Madde 4'ün (2) inci fıkrasına göre,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından“Eczane Levha Standartları Kılavuzu”yayınlanmıştır. Eczane tabela işlemleri sırasında Kılavuz’da belirtilen standartlara uyulması gereklidir.
 4. Eczaneler, aydınlık, rutubetsiz ve havadar olmalı; zeminleri ise karo mermer veya benzeri malzemeyle döşenmelidir.
 5. Eczanelerin laboratuvar kısımlarının, hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. İlaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri, cam, fayans veya mermer olmalıdır. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı, özel masada bulundurulmalıdır. Laboratuvarda akan su bulunması gereklidir.
 6. Laboratuvar malzemelerini eksiksiz, iş görür halde ve temiz bulundurunuz. İki yılda bir terazinizin kontrolünü yaptırmayı unutmayınız. Produi (tıbbi madde) çeşidinizi yeterli düzey ve çeşitte, uygun saklama koşullarında tutunuz.
 7. Muvazaalı eczane açmayınız ve girişimde bulunmayınız. Bu tür önerileri Eczacı Odası ve Sağlık Müdürlüğü’ne (varsa belgeleriyle beraber) en kısa sürede duyurunuz.
 8. Ödeme kaydedici (yazar kasa) ve kredi kartı ( POS) cihazlarının zaman ayarlarının yerel saate uygun olmasına özen gösteriniz, yanlış zaman gösteren cihazlarınızı ayarlattırınız.
 9. Eczacılar bir defaya mahsus olmak üzere ticaret siciline kayıt olmak zorundadırlar. Eczacı Odası’na ruhsatname başvurusu öncesinde Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıt ve eczane isminizi tescil ettiriniz. Kayıtların yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’ni saklayınız. Adres, Soyadı ve Eczane ismi değişikliklerini mutlaka Ticaret Sicil Memurluğu’na bildirmeyi unutmayınız.
 10. Eczanede “KDV Dahildir” levhasını görünür bir yere asınız. Yazar kasa kullanma ruhsatını muhafaza ediniz; kullanma izin levhasını asınız. Belediye ilan reklam vergi levhasını asınız. Eczanenizde eleman çalıştırıyorsanız SGK Aylık Bordolarını görünür bir yere asınız.
 11. İş yasalarımız gereğince 15 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır. Sadece eczacılar 15 yaşından küçük olan kişilerin kanuni vasilerinin yazılı iznini alarak bu kişileri eczanede çalıştırabileceklerdir. Bu yazılı izin belgesinin eczanenin personel defterine işlenip saklanması gerekmektedir. 16 yaşından gün almış kişilerin S.G.K üyesi olarak işyerlerinde çalıştırılmaları mümkündür.
 12. Eczane ruhsatlı alanı dışında ilaç ve ilaç dışı ürünler satmayınız.
 13. Nakil yapıldığında adres değişikliğinizi SGK’ya ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildiriniz.
 14. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili maddesine göre sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin, merkezinin gösterilmesi zorunludur. Ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili numarasının) gösterilmesine, yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları gerekmektedir.

B) ECZANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.
 2. Eczane mesai saatlerine dikkat ediniz.
 3. Eczanede geçerli majistral tarife bulundurunuz ve majistral ilaçları bu tarifeye uygun fiyatlandırınız.
 4. Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı ilaç, kutu, pankart yapıştırma v.b. malzeme bulundurmayınız.
 5. Reçete ile satılması zorunlu ilaçları reçetesiz satmayınız.
 6. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların miadı dolanlarını Renkli Reçete Sistemi’nden çıkışını yapıp, Sağlık Müdürlüğü’ne götürerek imha-iptal tutanağı hazırlatınız ve imha tutanaklarını saklayınız.
 7. Uyuşturucu ve psikotrop reçetelerini 5 yıl saklama zorunluluğu vardır.
 8. Uyuşturucu ve psikotrop reçetelerinde imza-kaşe, protokol eksiği varsa kesinlikle kabul etmeyiniz.
 9. Reçetesiz majistral ilaç hazırlayıp satmayınız.
 10. Reklam, tanıtım, duyuru gibi gerekçelerle el ilanı, hediye, ambalaj kağıdı, torba, poşet, kartvizit v.b.malzeme yaptırıp, dağıtmayınız. Karne kapları içine kartvizit, kroki gibi yönlendirici malzeme koymayınız.
 11. Fiyat küpürü ve/veya barkodu olmayan ilaçlar bulundurmayınız ve satmayınız.
 12. Eczane ruhsatnamesi, eczacının diploması ve 30x40 cm ölçülerinde eczacı fotografı eczanede dışarıdan girildiğinde fark edilebilir yerde asılı olmalıdır.
 13. Psikotrop ve Narkotik ilaçları kasada ve kilitli muhafaza ediniz. Bu ilaçların giriş-çıkışlarını ve Renkli Reçete Sistemi’nden kayıtlarını titizlikle takip ediniz. Asla eczane raflarında tutmayınız, özel reçeteler dışında satmayınız. Bu ilaçların reçete ve döküm listelerini zamanında İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırınız. Onay sonrası geri dönen suretlerini ayrı bir dosyada saklayınız.
 14. Eczanelerde satılan ve soğuk zincirde saklanması gereken ürünlerin buzdolaplarında, yiyecek-içecek maddeleri bulundurulmamalıdır.
 15. Ruhsatı olmayan, kaçak yolla gelen ilaçları eczanede bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız. Temininde aracı ve/veya yardımcı olamayınız.
 16. Eczane hijyen koşullarına özen gösteriniz.
 17. Eczanenizi haber vermeden kapatmayınız.
 18. Adres, mesul müdür v.b. değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Memurluğu (değişikliğin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’ni Demirbaş Dosyanızda saklamayı unutmayınız) ve sözleşmeli olduğunuz resmi-özel tüm kurumları en geç 15 gün içerisinde bilgilendiriniz, sözleşmelerinizi yenileyiniz.
 19. Askerlik hizmeti v.b. uzun süreli eczaneden ayrılışlarınız için mesul müdür tayin ediniz.
 20. 24 saati aşan süre ile eczanede bulunamayacaksanız mesul müdür atayacağınız eczacı ile Eczacı Odası’ndan alacağınız formları onaylayarak Eczacı Odası'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediniz.
 21. Eczanenizin adresi belediye tarafından değiştirilmişse, ilgili belediyeden alacağınız adres bilgisini gösteren numarataj belgesini eczane ruhsatnamesinin güncellenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildiriniz. Belediyeden alınan söz konusu belge ile adres değişikliğinizi Eczacı Odası’na ve SGK'ya bildiriniz.
 22. Eczanede yapılacak önemli tadilat işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası’na bildiriniz.
 23. 6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtlarını düzenli tutunuz.
 24. Eczanede boş ve/veya tahrifatlı reçete bulundurmayınız. Reçetelerde asla tahribat yapmayınız ve ilaç eklemeyiniz.
 25. Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verirken birebir tüm değerlere uygunluğuna riayet ediniz. Eş değer ilaç fiyatının reçetede yazan ilaç fiyatına göre Kurum lehine ucuzluğuna dikkat ediniz.
 26. Reçete, sevk kağıdı, sağlık kurulu raporu, kültür antibiyogram sonuç raporu, tomografi, MR raporu, kemik dansite raporu v.b. resmi belgelerde ne amaçla olursa olsun düzeltme, tahribat yapmayınız. İmza taklidi yapmayınız; yapılmasında aracı olmayınız.
 27. Resmi reçetelerde hekim ve/veya hasta onayı, bilgisi olmaksızın ilaç ve/veya majistral ilaç yazdırmayınız.
 28. Sahte sağlık kurulu raporlarını ve fotokopilerini bulundurmayınız. Bunlara dayanarak düzenlenmiş reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.
 29. Usule uygun düzenlenmemiş reçeteleri almayınız ve fatura etmeyiniz.
 30. Sahte reçete düzenlemeyiniz, düzenlettirmeniz için yapılan önerilere itibar etmeyiniz. Bu fiile iştirak etmeyiniz. Bu reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz. Bu konudaki önerileri Eczacı Odası’na derhal duyurunuz.
 31. Hastalara eksik ilaç vererek, sonradan reçeteye kupür eklemeyiniz.
 32. Telefon, faks, bilgisayar ortamında sipariş karşılamayınız ve kabul etmeyiniz.
 33. Reçete arkasına sadece hasta veya ilacı alan kişinin imzasını ve mümkünse telefon numarasını, adresini kaydedeniz.
 34. Komisyon karşılığı reçete alışverişine karışmamaya özen gösteriniz. Önerileri Eczacı Odası’na hemen duyurunuz.
 35. Sahte olarak ilaç küpürü ve/veya kutusu bastırılması, kullanılması, bulundurulması, reçetelere yapıştırılarak fatura edilmesi yasaktır.
 36. Doktor numunesi ilaç bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız.
 37. Eczanede kesilmiş ilaç küpürü, barkodu bulundurmayınız.
 38. Doktor numunesi ve/veya miadı geçmiş ilaç küpürlerini resmi reçetelerde asla kullanmayınız.
 39. Resmi fiyatın üzerinde ve/veya altında ilaç satışı yapmayınız, satışlarınızı dövizle belirlemeyiniz.
 40. Yüksek fiyatla tıbbi malzeme satmayınız.
 41. Deontoloji kurallarına uyunuz.
 42. Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunda olduğunuzu unutmayınız.
 43. K.D.V. indirimi için yapılan teklifleri kabul etmeyiniz. Fiş ve faturasız satış yapmayınız.
 44. Resmi kurumların bilgisayar kayıtlarına gerçek olmayan reçete verileri kaydetmeyiniz. Bu bilgiler sonradan silinse de ana bilgisayardan silinmediğini unutmayınız.
 45. Veteriner ve zirai amaçlı üretilmiş ilaçları beşeri ilaç olarak önerip kullandırmayınız.
 46. Eczanede sahte kaşe ve mühür bulundurmayınız, kullanmayınız.
 47. Eczanede boş ilaç kutusu bulundurmayınız.
 48. Bakkal, bakkaliye toptancısı, market, benzin istasyonu v.b. yerlere toptan satış anlamında ilaç satmayınız.
 49. Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurmayınız.
 50. Çalıntı ilaç satmayınız, size ulaşan önerileri Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete bildiriniz.
 51. Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.
 52. Ecza depolarından eczane dışındaki yerlere satış yapılmasına izin vermeyiniz.
 53. Ecza depolarından aldığınız ilaçları başka ecza depolarına toptan fatura etmeyiz, takas etmeyiniz.
 54. Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına izin vermeyiniz.
 55. Reçete, sevk kağıdı, antibiyogram test sonuç raporu, tomografi raporu, MR raporu, kemik dansite ölçüm raporu v.b. resmi evraklar üzerinde kaşe ve mühür kazıntısı olmamasına dikkat ediniz, yapmayınız.
 56. Resmi ve özel kuruluşlarla vermeniz gereken oranın üstünde iskonto ile sözleşme yapmayınız.
 57. Sağlık Müdürlüğü denetimlerine engel değil, yardımcı olunuz.
 58. İlaç küpürü satışı tekliflerine itibar etmeyiniz. Böyle teklifleri derhal Eczacı Odası’na bildiriniz.
 59. Miadı geçmiş ilaç bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız. İmha veya bilançoda zarar olarak kaydetmek için miadı geçmiş ilaçları ayrı bir kutu içinde ve fiyat küpürü ile bandrollerini mürekkepli kalemle iptal ederek, bağlı olarak saklayınız.
 60. İlaçla ilgili saklama ve soğuk zincir koşullarına dikkat ediniz.
 61. Hasta katılım paylarını tam ve eksiksiz alınız.
 62. Küpürlü reçete karşılığı ıtriyat ürünü veya başka ilaçlar vermeyiniz.
 63. Eczanede çalışan eczacı ve personele beyaz önlük giydiriniz. Eczacı önlüklerinin göğüs cebi üzerinde eczacının ad ve soyadının belirtilmesi zorunludur.
 64. Eczanede hasta muayene ve tedavisine izin vermeyiniz.
 65. Küpürü kesik ilaçları ıskontolu satmanın kusuru daha da arttıracağını unutmayınız.
 66. Sağlık Uygulama Tebliği, S.G.K. ve diğer Kurum Protokolleri hükümlerine uygun düzenlenmemiş reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.
 67. Eczanenize sigorta poliçesi satın alırken defterdarlığa bildirdiğiniz envanterin üzerindeki tutarlarda poliçe satın almayınız.
 68. İlaçların içerisinden tek olarak ilaç satmayınız. (Tek tablet, tek ampul vb.)
 69. Eczanenizde enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan, kolesterol tahlili, gebelik testi…v.b. işlemler yapmayınız ve yaptırmayınız.
 70. Dönem sonlandırma yapılan ayı takip eden ayın en fazla 7'sine kadar fatura kesilmesi gerekmektedir. 7'sinden sonra kesilen faturalar için Maliye tarafından V.U.K’a göre ceza kesilmektedir.

C) NÖBETLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Nöbet çizelgeleri saat 17:00 civarı değiştirilmelidir.
 2. Eczaneler, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklandırılmış bir levha asmak zorundadırlar. Ayrıca, nöbetler içerdekileri uyarmak için, eczane kapılarına zil düzeni kurulması zorunludur.
 3. Nöbet çizelgesi yanlış asılmış eczanelerde doğru listenin tamamını gösterir grup kartının fotokopisi, yanlış listenin üstüne yapıştırılabilir.

D) ODA İLE İLİŞKİLER

 1. Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorunluluğunuzu unutmayınız.
 2. Basın ve bilgisayar yoluyla T.E.B. ve Eczacı Odası aleyhine beyanatta bulunmanın mesleki ve adli yönden suç oluşturabileceğini unutmayınız.
 3. T.E.B. Büyük Kongreleri’nde alınan kararları izleyiniz ve kararlara uyunuz.
 4. T.E.B. ve Eczacı Odaları organlarının çalışmalarını aksatan ve engelleyen davranışlarda bulunmayınız.
 5. Katıldığınız T.E.B. ve Eczacı Odalarının toplantılarının sükunetlerini bozmayınız.
 6. Oda Yönetim kurallarına uyunuz.
 7. Eczacı Odası Yönetici ve Temsilcilerine hakaret, saldırı, kanıta dayanmayan suçlama ve benzeri davranışlarda bulunmayınız.
 8. Denetimleri engellemeyiniz, denetçi meslektaşlarınıza yardımcı olunuz, hakaret etmeyiniz.

E) MESLEKTAŞLAR İLE İLİŞKİLER

 1. Meslektaşlarınızla iyi geçinmeye çalışınız. Gerçek dışı, belge ve şahitlere dayanmayan isnatlarda bulunmayınız.
 2. Hastanın istediği eczaneyi ve/veya hekimi seçmesini engellemeyiniz.
 3. Sözleşmesi olmayan veya feshedilmiş eczanelerin kabul ettiği reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.
 4. Sözleşmenizin olmadığı veya feshedildiği kurumların reçetelerini kabul ederek başka eczaneler üzerinden fatura ettirmeyiniz.

F) DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ İLE İLİŞKİLER

 1. Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına izin vermeyiniz.
 2. Hasta, hekim, ilaç firması yetkilileri, yardımcı sağlık personeli ve sağlık kuruluşu çalışanları ile anlaşarak haksız ilaç elde etmek, reçete yönlendirmek, toplamak, yazdırmak, reçete düzeltmek, çıkar ilişkisi kurmak v.b. fiillere katılmayınız. Bu konudaki öneri ve belgeleri Eczacı Odası’na hemen bildiriniz.
 3. Hastaların muayene olmadan reçetelerinin düzenlenmesine aracılık etmeyiniz.04.02.202001.01.2024 - 30.06.2024TARİHLERİNDE YÜRÜRLÜLÜKTE OLACAK AİDAT TUTARLARI

2024YILI BURSA ECZACI ODASI AİDATI

 • ECZANE ECZACISI: 2.979,44.-TL
 • KURUM ECZACISI: 190,22.-TL
 • SERBEST ECZACI: 430,44.-TL
 • YENİ ÜYE

* ECZANE ECZACISI: 4.359,88.-TL

* KURUM ECZACISI : 380,44.-TL

* SERBEST ECZACI : 1.810,88.-TL

Türkiye İş Bankası

Fevzi Çakmak Şubesi

Yedinci Bölge Eczacı Odası TR76 0006 4000 0012 2010 974850

Türk Ekonomi Bankası

Üçevler Şubesi

Yedinci Bölge Eczacı Odası TR39 0003 2000 0000 0064 315651

2024YILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI

ECZANE ECZACISI: 1.141,31.-TL

KURUM ECZACISI: 570,65.-TL

SERBEST ECZACI: 570,65.-TL

YENİ ÜYE: 2.282,62.-TL

Türkiye İş Bankası

Farabi Şubesi

TR81 0006 4000 0014 2400 097146

2024YILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ AFET FONU AİDATI

ECZANE ECZACISI: 380,44.-TL

Türkiye İş Bankası

Farabi Şubesi,

TR55 0006 4000 0014 2400 44274004.02.2020Bilindiği üzere, Birliğimiz ve E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. arasında imzalanan Elektronik İmza Hizmetleri Kurumsal İş Birliği Sözleşmesi çerçevesinde, Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilen talepler doğrultusunda, 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika+Akıllı Çubuk'tan oluşan e-imza paketleri toplu olarak temin edilerek, eczacılarımıza ulaştırılmak üzere Eczacı Odalarımıza gönderilmektedir. E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ile yürütülen görüşme süreci sonunda, başvuru tarihi esas alınmak üzere, e-imza paketlerinde 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiyat güncellemesi gerçekleştirilecektir. Buna göre, Bölge Eczacı Odalarımız tarafından 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olacak fiyatlar;

• Sahip oldukları akıllı çubuk üzerinde e-imzasını aynı şifre ile 3 yıl daha kullanmaya devamedecek eczacılarımız için

e-imza Yenileme bedeli 350 TL (KDV Dahil),

Yeni e-imza paketi temin etmek isteyen eczacılarımız için

e-imza (Yeni Cihaz) satın alım bedeli 550 TL (KDVDahil)

E imza formu içintıklayınız

HESAP ADI:

YEDİNCİ BÖLGE BURSA ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

İŞBANKASI BEŞEVLER ŞUBESİ

Şube Kodu: 2229

Hesap No: 107202

TR70 0006 4000 0012 2290 107202

E-imza yenileme yapılması durumunda dekontun Oda'mız mail adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

E-mail : eczaciodasi@beo.org.tr12.02.2020Bilindiği üzere eczanelerimizde kullandığımız tartı aletlerinin periyodik muayenesi iki yılda bir yapılmaktadır.2024yılı içinde muayene süresi dolan veya dolacak olan tüm elektronik ve mekanik tartı aletlerinin muayene başvurularının29Şubat 2024Perşembegününe kadar yapılması gerekmektedir.

TartıAletleri Muayene Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince, eczanelerde kullanılan tartı aletlerinin gram takımları hariç olmak üzere periyodik muayeneleri, yetkili muayene servisleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenleHizmet Talep Formunun doldurularak çıktı alınması ve kaşelenip imzalandıktan sonra yetkili firmaya iletilmesi gerekmektedir.Tartı aletlerinin muayeneleri firma tarafından eczanelerde yerinde yapılacaktır. Terazilerin yerinde muayene ücreti olan397-TL+%20 KDV (476,40 TL KDV dahil) muayene sırasında yetkili firma tarafından tahsil edilecektir.

Gram takımlarının (kütle seti)muayene başvuru işleminin ise29Şubat 2024tarihine kadar(https://basvuruportal.tse.org.tr/)adresinden yapılması gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra gram takımlarının ölçümü işlemi için gram takımları duuyuru sonrasında TSE'ye gönderilmektedir. Duyuru yapılmadan göndermeyiniz.Ekteki kılavuzdan yararlanarak başvurunuzu gerçekleştiriniz. Kütle seti muayene bedelibaşvuru sayfasından ödenmektedir. Kılavuz içintıklayınız

Önemli Notlar

1: Elektronik terazi kullanan meslektaşlarımızın terazilerinde kütle seti (gramları) olmadığı için gram beyannamesi vermelerine ve 2. aşamadaki işlemleri yapmasına ve ilgili bedelleri ödemesine gerek yoktur.Tartı Aletleri Muayene Başvuru Formunu vermeleri yeterlidir.

2: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; idari para cezası verileceği belirlenmiş olduğundan, meslektaşlarımızın konu hakkında azami dikkat göstermesi önemlidir.Meslektaşlarımızın, kanun gereği cezai yaptırımla (ceza ücreti muayene bedelinin 10 katı olarak uygulanmaktadır) karşılaşmamaları için muayene süresi dolan, beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş,ölçü aletlerinin vegram takımlarının periyodik muayene müracaat işlemlerinin süresinde tamamlanması gerekmektedir.

YETKİLİ FİRMALAR:

 • RCM ERGİN TİC. LTD.ŞTİ.TEL: 0542 631 86 69 - 0850 220 55 05
 • MEKİK ELEKTRONİK TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.TEL: 0554 734 57 67
 • OLUMLU TİC. - AKSOY HÜSEYİN KEMAL TEL: 0543 201 83 44


23.01.2024 • SGK sözleşme metni(4 nüsha)
 • Eczacı kimlik fotokopisi
 • Eczane ruhsat ve sertifika fotokopisi
 • Eczacı imza sirkülerinin noter onaylı örneği (ilk defa sözleşme yaparken )
 • Eczacı Odası'ndan alınan yeni tarihli "sözleşme engel yoktur" belgesi
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Yeni açılan eczaneler hariçtir.)
 • Kurum ile sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe için tıklayınız
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (Resmi Kuruma Verilmek üzere düzenlenmiş.)
 • Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe için tıklayınız


04.02.2020TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ EKİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

SÖZLEŞME YENİLENMESİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

1- Sözleşme başvuru formu (Çıktı alınıp doldurulacak)- Formiçintıklayınız

2- Eczane mesul müdürününResmi Kuruma Verilmek Üzere, güncel tarihliadli sicil kaydı belgesi(e-devletten alınabilir)

3- Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecek. ( Sözleşme formunun sağ üst köşesine SGK sicil numaralarının (1816...) yazılması rica olunur.)

4-Yenileme varsaruhsat ve sertifika fotokopiniz eklenmelidir.

İLK KEZ TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ YAPILMASI DURUMUNDA

* İlk kez Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak eczacılarımızın sözleşme ve ekindeki belgeleri bizzat Kurum'a teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Sözleşme başvuru formu (Çıktı alınıp doldurulacak)-Form içintıklayınız

2- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı İmza sirküsü

3- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı kimlik fotokopisi

4- Eczane mesul müdürünün belgesi (Eczane mesul müdürü varsa) (İl Sağlık Md. Tarafından düzenlenmiş)

5- Noter veya İl Sağlık Md. onaylı eczane ruhsat ve sertifika fotokopisi

6- Eczane mesul müdürününResmi Kuruma Verilmek Üzere, güncel tarihliadli sicil kaydı belgesi(e-devletten alınabilir)

7- Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecek.27.03.2020