ECZANE İŞLEMLERİ

 • SGK sözleşme metni(4 nüsha)
 • Eczacı kimlik fotokopisi
 • Eczane ruhsat ve sertifika fotokopisi
 • Eczacı imza sirkülerinin noter onaylı örneği (ilk defa sözleşme yaparken )
 • Eczacı Odası'ndan alınan yeni tarihli "sözleşme engel yoktur" belgesi
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (Yeni açılan eczaneler hariçtir.)
 • Kurum ile sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe için tıklayınız
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (Resmi Kuruma Verilmek üzere düzenlenmiş.)
 • Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe için tıklayınız


04.02.2020A) ECZANE AÇILIŞINDA UYULMASI GEREKENLER KURALLAR

1) Ruhsatınız gelmeden hizmet vermeyiniz.

2) Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha konulabilir. Ayrıca eczanenin sahip ve mesul müdürünün adı ve soyadı rahatça okunabilecek şekilde vitrin camına yazılabilir. Eczane dışına seyyar veya sabit tabela koyup asmayınız.

3) Eczaneler, aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak; zeminleri ise karo mermer veya benzeri malzemeyle döşenmelidir.

4) Eczanelerin laboratuar kısımlarının, müşteriler veya hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmış olması gerekir. İlaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri, cam, fayans veya mermer olmalı. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler, ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulmalı. Laboratuarda akan su bulunması gerekli.

5) Laboratuvar malzemelerini eksiksiz, iş görür halde ve temiz bulundurunuz. İki yılda bir terazinizin kontrolünü unutmayınız. Produi (tıbbi madde) çeşidinizi yeterli düzey ve çeşitte, uygun saklama koşullarında tutunuz.

6) Muvazaalı eczane açmayınız ve girişimde bulunmayınız. Bu tür önerileri Eczacı Odası ve Sağlık Müdürlüğü'ne (varsa belgeleriyle beraber) en kısa sürede duyurunuz.

7) Ödeme kaydedici (yazar kasa) ve kredi kartı ( POS) cihazlarının zaman ayarlarının yerel saate uygun olmasına özen gösteriniz, yanlış zaman gösteren cihazlarınızı ayarlattırınız.

8) Eczacılar bir defaya mahsus olmak üzere ticaret siciline kayıt olmak zorundadırlar. Eczacı Odası'na ruhsatname başvurusu öncesinde Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıt ve eczane isminizi tescil ettiriniz. Kayıtların yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'ni saklayınız. Adres, Soyadı ve Eczane ismi değişikliklerini mutlaka Ticaret Sicil Memurluğu'na bildirmeyi unutmayınız.

9) Eczanede “KDV Dahildir” levhasını görünür bir yere asınız. Yazar kasa kullanma ruhsatını muhafaza ediniz; kullanma izin levhasını asınız. Belediye ilan reklam vergi levhasını asınız. Eczanenizde eleman çalıştırıyorsanız SSK Aylık Bordolarını görünür bir yere asınız.

10) İş yasalarımız gereğince 15 yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır. Sadece eczacılar 15 yaşından küçük olan kişilerin kanuni vasilerinin yazılı iznini alarak bu kişileri eczanede çalıştırabileceklerdir. Bu yazılı izin belgesinin eczanenin personel defterine işlenip saklanması gerekmektedir. 16 yaşından gün almış kişilerin S.S.K üyesi olarak işyerlerinde çalıştırılmaları mümkündür.

11) Yeni eczane açılışlarında ve nakillerde yerel belediye zabıta müdürlüklerine ilan ve reklam vergisi mevzuatı nedeniyle yazılı olarak bilgi veriniz.

12) Eczane dışında ilaç satmayınız.

13) Nakil yapıldığında adres değişikliğinizi SGK'ya ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriniz.

B) ECZANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1) Eczanede ruhsat, diploma, büyük boy eczacı fotoğrafı ve Atatürk resmi asılı olmalıdır.

2) Eczane mesai saatlerine dikkat edilmelidir.

3) Eczanede geçerli majistral tarife bulundurunuz ve majistral ilaçları bu tarifeye uygun fiyatlandırınız.

4) Vitrinde ilaç reklam yasağına aykırı ilaç, kutu, pankart yapıştırma v.b. malzeme bulundurmayınız.

5) Reçete ile satılması zorunlu ilaçları reçetesiz satmayınız.

6) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların miadı dolanlarını Sağlık Müdürlüğü'ne götürerek imha-iptal tutanağı hazırlatarak, ilgili kayıt defterine saklayınız.

7) Uyuşturucu ve psikotrop reçetelerini 5 yıl saklamak zorunluluğu vardır.

8) Uyuşturucu ve psikotrop reçetelerinde imza-kaşe, protokol eksiği varsa kesinlikle kabul etmeyiniz.

9) Reçetesiz ilaç hazırlayıp satmayınız.

10) Reklam, tanıtım, duyuru gibi gerekçelerle el ilanı, hediye, karne kılıfı, ambalaj kağıdı, torba, poşet, kartvizit v.b.malzeme yaptırıp, dağıtmayınız. Karne kapları içine kartvizit, kroki gibi yönlendirici malzeme koymayınız.

11) Fiyat küpürü ve/veya barkodu olmayan ilaçlar bulundurmayınız ve satmayınız.

12) Eczane ruhsatnamesi, eczacının diploması ve 30x40 ebadında fotoğrafı eczanede dışarıdan girildiğinde fark edilebilir yerde asılı olmalıdır.

13) Psikotrop ve Narkotik ilaçları kasada ve kilitli muhafaza ediniz. Bu ilaçların giriş-çıkış kayıtlarını titiz takip ediniz. Asla eczane raflarında tutmayınız, özel reçeteler dışında satmayınız. Bu ilaçların reçete ve döküm listelerini zamanında İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştırınız. Onay sonrası geri dönen suretlerini ayrı bir dosyada saklayınız.

14) Eczanelerde satılan ve soğuk zincirde saklanması gereken ürünlerin saklandığı buzdolaplarında, yiyecek-içecek maddeleri bulundurulmamalıdır.

15) İlaç kutularının değişik yerlerine sürşarj etiketi ve/veya bandrol yapıştırarak küpür oluşturmayınız, kullanmayınız ve fatura etmeyiniz.

16) Ruhsatı olmayan, kaçak yolla gelen ilaçları eczanede bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız. Temininde aracı ve/veya yardımcı olamayınız.

17) Eczane hijyen koşullarına özen gösterilmelidir.

18) Eczanenizi haber vermeden kapatmayınız.

19) Adres, mesul müdür v.b. değişikliklerde Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Ticaret Sicil Memurluğu (değişikliğin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi'ni Demirbaş Dosyanızda saklamayı unutmayınız) ve sözleşmeli olduğunuz resmi-özel tüm kurumlara en geç 15 gün içerisinde bilgilendiriniz, sözleşmelerinizi yenileyiniz.

20) Askerlik hizmeti v.b. uzun süreli eczaneden ayrılışlarınız için mesul müdür tutunuz.

21) 24 saati aşan süre ile eczanede bulunamayacaksanız mesul müdür atayacağınız eczacı ile Eczacı Odası'ndan alacağınız formları onaylayarak Eczacı Odası'na ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ediniz.

22) Eczanenizin adresi Belediye tarafından değiştirilmişse ilgili belediyeden alacağınız adres bilgisini gösteren numarataj belgesini eczane ruhsatnamesinin güncellenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildiriniz. Belediyeden alınan söz konusu belge ile adres değişikliğinizi Eczacı Odası'na ve SGK'ya bildiriniz.

23) Eczanede yapılacak önemli tadilat işlemleri İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası'na bildiriniz.

24) 6197 Sayılı Eczacılık Yasası gereği bulundurulması gereken defterlerin kayıtlarını düzenli tutunuz.

25) Eczanede boş veya reçete ekinde olmayan sevk kağıdı bulundurmayınız.

26) Eczanede boş ve/veya tahrifatlı reçete bulundurmayınız. Reçetelerde asla tahribat yapmayınız ve ilaç eklemeyiniz.

27) Reçetedeki ilaçlara eş değer ilaç verirken birebir tüm değerlere uygunluğuna riayet ediniz. Eş değer ilaç fiyatının reçetede yazan ilaç fiyatına göre kurum lehine ucuzluğuna dikkat ediniz.

28) Reçete, sevk kağıdı, sağlık kurulu raporu, kültür antibiyogram sonuç raporu, tomografi, MR raporu, kemik dansite raporu v.b. resmi belgelerde ne amaçla olursa olsun düzeltme, tahribat yapmayınız. İmza taklidi yapmayınız; yapılmasında aracı olmayınız.

29) Resmi reçetelerde hekim ve/veya hasta onayı, bilgisi olmaksızın ilaç ve/veya majistral ilaç yazdırmayınız.

30) Sahte sağlık kurulu raporlarını ve fotokopilerini bulundurmayınız. Bunlara dayanarak düzenlenmiş reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.

31) Usule uygun düzenlenmemiş reçeteleri almayınız ve fatura etmeyiniz.

32) Sahte reçete düzenlemeyiniz, düzenlettirmeniz için yapılan önerilere itibar etmeyiniz. Bu fiile iştirak etmeyiniz. Bu reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz. Bu konudaki önerileri Eczacı Odası'na derhal duyurunuz.

33) Hastalara eksik ilaç vererek, sonradan reçeteye kupür eklemeyiniz.

34) Telefon, faks, bilgisayar ortamında sipariş karşılamayınız ve kabul etmeyiniz.

35) Reçete arkasına sadece hasta veya ilacı alan kişinin imzasını ve mümkünse Telefon numarasını, adresini kaydedeniz.

36) Sürşarjlamada T.C. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı standart etiketleri kullanınız.

37) Komisyon karşılığı reçete alış-verişine karışmamaya özen gösteriniz. Önerileri Eczacı Odası'na hemen duyurunuz.

38) Sahte olarak ilaç küpürü ve/veya kutusu bastırılması, kullanılması, bulundurulması, reçetelere yapıştırılarak fatura edilmesi yasaktır.

39) Doktor numunesi ilaç bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız.

40) Eczanede kesilmiş ilaç küpürü, barkodu bulundurmayınız.

41) Doktor numunesi ve/veya miadı geçmiş ilaç küpürlerini resmi reçetelerde asla kullanmayınız.

42) Resmi fiyatın üzerinde ve/veya altında ilaç satışı yapmayınız, satışlarınızı dövizle belirlemeyiniz.

43) Yüksek fiyatla tıbbi malzeme satmayınız.

44) Deontoloji kurallarına uyunuz.

45) Eczanede bulunan ilacı hastaya vermek zorunda olduğunuzu unutmayınız.

46) K.D.V. indirimi için yapılan teklifleri kabul etmeyiniz. Fiş ve faturasız satış yapmayınız.

47) Resmi kurumların bilgisayar kayıtlarına gerçek olmayan reçete verileri kaydetmeyiniz. Bu bilgiler sonradan silinse de ana bilgisayardan silinmediğini unutmayınız.

48) Veteriner ve zirai amaçlı üretilmiş ilaçları beşeri ilaç olarak önerip kullandırmayınız.

49) Eczanede sahte kaşe ve mühür bulundurmayınız, kullanmayınız.

50) Eczanede boş ilaç kutusu bulundurmayınız.

51) Bakkal, bakkaliye toptancısı, market, benzin istasyonu v.b. yerlere toptan satış anlamında ilaç satmayınız.

52) Eczanede sağlık kurulu raporu veya fotokopisi bulundurmayınız.

53) Çalıntı ilaç satmayınız, size ulaşan önerileri Eczacı Odası, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyete bildiriniz.

54) Ecza depolarından perakende satış yapılması yasaktır.

55) Ecza depolarından eczane dışındaki yerlere satış yapılmasına izin vermeyiniz.

56) Ecza depolarından aldığınız ilaçları başka ecza depolarına toptan fatura etmeyiz, takas etmeyiniz.

57) Hastane eczanelerinde yatan hasta dışındakilere ilaç satışına izin vermeyiniz.

58) Reçete, sevk kağıdı, antibiyogram test sonuç raporu, tomografi raporu, MR raporu, kemik dansite ölçüm raporu v.b. resmi evraklar üzerinde kaşe ve mühür kazıntısı olmamasına dikkat ediniz, yapmayınız.

59) Resmi ve özel kuruluşlarla vermeniz gereken oranın üstünde iskonto ile sözleşme yapmayınız.

60) Sağlık Müdürlüğü denetimlerine engel değil, yardımcı olunuz.

61) İlaç küpürü satışı tekliflerine itibar etmeyiniz. Böyle teklifleri derhal Eczacı Odası'na bildiriniz.

62) Miadı dolmuş ilaç bulundurmayınız, vermeyiniz ve satmayınız. İmha veya bilançoda zarar olarak kaydetmek için miadı geçik ilaçları ayrı bir kutu içinde ve fiyat küpürü ile bandrollerini mürekkepli kalemle iptal ederek bağlı olarak saklayınız.

63) İlaçla ilgili saklama ve soğuk zincir koşullarına dikkat ediniz.

64) Hasta katılım paylarını tam ve eksiksiz alınız.

65) Küpürlü reçete karşılığı ıtriyat ürünü veya başka ilaçlar vermeyiniz.

66) Eczanede çalışan eczacı ve personele beyaz önlük giydiriniz. Eczacı önlüklerinin göğüs cebi üzerinde eczacının ad ve soyadının belirtilmesi zorunludur.

67) Eczanede hasta muayene ve tedavisine izin vermeyiniz.

68) Küpürü kesik ilaçları ıskontolu satmanın kusuru daha da arttıracağını unutmayınız.

69) Bütçe Uygulama Talimatı Protokolü, Bağ-Kur ve SSK sözleşmesi hükümlerine uygun düzenlenmemiş reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.

70) Eczanenize sigorta poliçesi satın alırken defterdarlığa bildirdiğiniz envanterin üzerindeki tutarlarda poliçe satın almayınız.

71) İlaçların içerisinden tek olarak ilaç satmayınız.(Tek tablet, tek ampul vb.)

72) Eczanenizde enjeksiyon, tansiyon ölçümü, kan, kollestrol tahlili, gebelik testi…v.b. işlemler yapmayınız ve yaptırmayınız.

C) NÖBETLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1) Nöbet çizelgeleri saat 17:00 civarı değiştirilmelidir.

2) Eczaneler, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczaneleri gösteren ışıklandırılmış bir levha asmak zorundadırlar. Ayrıca, nöbetler içerdekileri uyarmak için, eczane kapılarına zil düzeni kurulması zorunludur.

3) Seyyar nöbet levhaları sadece en yakın kavşağa konulabilir. Nöbet bitiminde en geç 08.30'da mutlaka alınmalıdır.

4) Sağlık kuruluşları, eczaneler v.b. yerlere nöbetçi eczane levhası konulmalıdır. Yanlış grup listesi koymuş olan eczanelerde doğru listenin tamamını gösterir grup kartının fotokopisi, yanlış listenin üstüne yapıştırılabilir.

D) ODA İLE İLİŞKİLER

1) Eczacı Odası Yönetim Kurulu'nun istediği bilgi ve belgeleri vermek zorunluluğunuzu unutmayınız.

2) Basın ve bilgisayar yoluyla T.E.B. ve Eczacı Odası aleyhine beyanatta bulunmanın mesleki ve adli yönden suç oluşturabileceğini unutmayınız.

3) T.E.B. Büyük Kongreleri'nde alınan kararları izleyiniz ve kararlara uyunuz.

4) T.E.B. ve Eczacı Odaları organlarının çalışmalarını aksatan ve engelleyen davranışlarda bulunmayınız

5) Katıldığınız T.E.B. ve Eczacı Odalarının toplantılarının sükunetlerini bozmayınız.

6) Oda yönetim kurallarına uyunuz.

7) Eczacı Odası Yönetici ve Temsilcilerine hakaret, saldırı, kanıta dayanmayan suçlama ve benzeri davranışlarda bulunmayınız.

8) Denetimleri engellemeyiniz, denetçi meslektaşlarınıza yardımcı olunuz, hakaret etmeyiniz.

E) MESLEKTAŞLAR İLE İLİŞKİLER

1) Başka eczanelere ait sürşarj etiketlerini kullanarak resmi reçete düzenlemeyiniz ve fatura etmeyiniz.

2) Meslektaşlarınızla iyi geçinmeye çalışınız. Gerçek dışı, belge ve şahitlere dayanmayan isnatlarda bulunmayınız.

3) Hastanın istediği eczaneyi ve/veya hekimi seçmesini engellemeyiniz.

4) Sözleşmesi olmayan veya feshedilmiş eczanelerin kabul ettiği reçeteleri kabul ve fatura etmeyiniz.

5) Sözleşmenizin olmadığı veya feshedildiği kurumların reçetelerini kabul ederek başka eczaneler üzerinden fatura ettirmeyiniz.

F) DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ İLE İLİŞKİLER

1) Hekimlerin eczanede reçete yazmalarına izin vermeyiniz.

2) Hasta, hekim, ilaç firması yetkilileri, yardımcı sağlık personeli ve sağlık kuruluşu çalışanları ile anlaşarak haksız ilaç elde etmek, reçete yönlendirmek, toplamak, yazdırmak, reçete düzeltmek, çıkar ilişkisi kurmak v.b. fiillere katılmayınız. Bu konudaki öneri ve belgeleri Eczacı Odası'na hemen bildiriniz.

3) Hastaların muayene olmadan reçetelerinin düzenlenmesine aracılık etmeyiniz.04.02.2020Bursa Eczacı Odası Kayıt Evrakları için tıklayınız.

Bursa Eczacı Odası Kayıt Beyannamesi için tıklayınız.04.02.2020 • Eczane Açılışı İle İlgili İlçe Uygunluk Raporu için tıklayınız


04.02.2020 • Eczane Nakli İle İlgili İlçe Uygunluk Raporu için tıklayınız


04.02.2020

04.02.2020 • Yardımcı Eczacılıkla ilgiliİl Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgeler için tıklayınız
 • İl Sağlık Müdülüğü Eczacılık Şubesi adres:Dikkaldırım Hat Cad. ana bina bahçesi ek bina(Zübeyde Hanım Doğumevi yanı) Osmangazi Bursa
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tel:0224 295 60 00 (Dahili: 6649 - 6650 - 6651)


04.02.2020 • Resmi evrakların en geç altı aylık olmasına dikkat ediniz.
 • Evrakları Cuma günü mesai saati bitimine kadar teslim ediniz.
 • Eczane ve Ecza Deposu Açılış, Nakil, Devir İşlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü'ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar için İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçiniz.
 • Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu İlaç Listesi için tıklayınız


04.02.202001.01.2023- 30.06.2023 TARİHLERİNDEGEÇERLİ OLACAKAİDAT TUTARLARI

2023 YILI BURSA ECZACI ODASI AİDATI

 • ECZANE ECZACISI: 1.017,44.-TL
 • KURUM ECZACISI: 108.42.-TL
 • SERBEST ECZACI: 266.84-TL
 • YENİ ÜYE

* ECZANE ECZACISI: 1.434,28.-TL

* KURUM ECZACISI : 216,84-TL

* SERBEST ECZACI : 683,68.-TL

Türkiye İş Bankası

Fevzi Çakmak Şubesi

Yedinci Bölge Eczacı Odası TR76 0006 4000 0012 2010 974850

Türk Ekonomi Bankası

Üçevler Şubesi

Yedinci Bölge Eczacı Odası TR39 0003 2000 0000 0064 315651

2023 YILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATI

ECZANE ECZACISI: 650,53.-TL

KURUM ECZACISI: 325,26.-TL

SERBEST ECZACI: 325,26.-TL

YENİ ÜYE: 1.301,06.-TL

Türkiye İş Bankası

Farabi Şubesi

TR81 0006 4000 0014 2400 097146

2023 YILI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ AFET FONU AİDATI

ECZANE ECZACISI: 216,84.-TL

Türkiye İş Bankası

Farabi Şubesi,

TR55 0006 4000 0014 2400 44274004.02.2020Bilindiği üzere, Birliğimiz ve E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. arasında imzalanan Elektronik İmza Hizmetleri Kurumsal İş Birliği Sözleşmesi çerçevesinde, Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilen talepler doğrultusunda, 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika+Akıllı Çubuk'tan oluşan e-imza paketleri toplu olarak temin edilerek, eczacılarımıza ulaştırılmak üzere Eczacı Odalarımıza gönderilmektedir. E-Güven Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. ile yürütülen görüşme süreci sonunda, başvuru tarihi esas alınmak üzere, e-imza paketlerinde 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fiyat güncellemesi gerçekleştirilecektir. Buna göre, Bölge Eczacı Odalarımız tarafından 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olacak fiyatlar;

• Sahip oldukları akıllı çubuk üzerinde e-imzasını aynı şifre ile 3 yıl daha kullanmaya devamedecek eczacılarımız için e-imza yenileme bedeli 350 TL (KDV Dahil),

Yeni e-imza paketi temin etmek isteyen eczacılarımız için satın alım bedeli 550 TL (KDVDahil)

E imza formu içintıklayınız

HESAP ADI:

YEDİNCİ BÖLGE BURSA ECZACI ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

İŞBANKASI BEŞEVLER ŞUBESİ

Şube Kodu: 2229

Hesap No: 107202

TR70 0006 4000 0012 2290 107202

E-imza yenileme yapılması durumunda dekontun Oda'mız mail adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

E-mail : eczaciodasi@beo.org.tr12.02.2020TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ EKİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

SÖZLEŞME YENİLENMESİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

1- Sözleşme başvuru formu (Çıktı alınıp doldurulacak)- Formiçintıklayınız

2- Eczane mesul müdürününResmi Kuruma Verilmek Üzere, güncel tarihliadli sicil kaydı belgesi(e-devletten alınabilir)

3- Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecek. ( Sözleşme formunun sağ üst köşesine SGK sicil numaralarının (1816...) yazılması rica olunur.)

4-Yenileme varsaruhsat ve sertifika fotokopiniz eklenmelidir.

İLK KEZ TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ YAPILMASI DURUMUNDA

* İlk kez Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak eczacılarımızın sözleşme ve ekindeki belgeleri bizzat Kurum'a teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Sözleşme başvuru formu (Çıktı alınıp doldurulacak)-Form içintıklayınız

2- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı İmza sirküsü

3- Eczane mesul müdürünün Noter onaylı kimlik fotokopisi

4- Eczane mesul müdürünün belgesi (Eczane mesul müdürü varsa) (İl Sağlık Md. Tarafından düzenlenmiş)

5- Noter veya İl Sağlık Md. onaylı eczane ruhsat ve sertifika fotokopisi

6- Eczane mesul müdürününResmi Kuruma Verilmek Üzere, güncel tarihliadli sicil kaydı belgesi(e-devletten alınabilir)

7- Sözleşme formu Oda'mızdan temin edilecek.27.03.20201- Yardımcı eczacıya ait T.C. kimlik numarası beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi)

2- Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı sureti,

3- Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı (E-devlet üzerinden adli sicil kaydı)

4- Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,

5- Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu*,

3- 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi

5- Eczane sahip ve mesul müdürünün yardımcı eczacı tayin dilekçesi,

6- Yardımcı eczacının görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair dilekçe,

7- Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge

* Uzman hekim raporlarında “Eczacılık yapmasına mani hali yoktur” ifadesinin yer alması gerekmektedir.

Belgeleri yazdırmak için tıklayınız06.07.2021